home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-W-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
WAGENAAR Fabrikant en/of handelaar in piano's (*1903)  

29, Grote Markt (*1895)(*1896)(*1897), 29, Steenstraat (*1903)(*1905)(*1906), 9, Steenstraat (*1909)(*1910), Arnhem

 

WAGENAAR Frères Fabrikanten en/of handelaars in piano's ca. 1910  

B. 120, Lange Delft (*1910), Middelburg

WAGENAAR J. A. H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1910-15  

30, Oudkerkhof (*1910)(*1915), Utrecht

 

 

WARGER Everhardus Bernardus

(1881 - 1908)(⁷)

 

'Pianomaker' ca. 1900 (⁷)  

Amsterdam

 

WARNIER A. H. 'Pianomaker' ca. 1907  

46, Haagdijk (**1907), Breda

 

WEBER Christian  

"CHRISTIAN WEBER, Muziek Meester en Forte-Pianomaaker, in de Toorenstraat, naast de Groote Kerk in 's Gravenhage, maakt bekend aan de Liefhebbers van Muziek, dat by hem te bekomen zyn beste soorten van Clavieren; een extra fraaije Pandalon of opstaand Fortepiano ; andere Forte Pianos van verscheide soorten, onder deezen zyn extraordinair groote met 5 Octave en met een Stap om het c, escendo te laaten booten, kragtig van geluid, en kunnen by groote Concerten gebruikt worden, het grootste is lang 5 voet 6 ½ duim Rhynlandse Maat." Opregte Dinsdagse Haarlemse Courant, 31/10/1780, p. 2

 

'Muziek Meester en Forte-Pianomaaker' ca. 1780 Toorenstraat, naast de Groote Kerk  (*1780), 's Gravenhage
WEENIG C. F.  

"Orgels te koop. bij de Ondergeteekenden zijn voorhanden tegen matigen prijs, drie onderscheidene huis-orgels, alsmede een Engelsche 6-Octaafs Piano-Forte, uit de Fabriek van John Broadwood & Sons, te London, voor f 120.-; zij gaan steeds voort met het vervaardigen van nieuwen en het herstellen en stemmen van kerk-en Huis-Orgels, Piano Fortes en verdere Klavier-Instrumenten. WEENIG & VAN LEEUWEN, Orgel- en Piano-Fabriekanten, Utrechtsche Veer, te Leyden." Leydse courant, 17/06/1850, p. 4

 

'Orgel- en Piano-Fabriekanten' ca. 1847-54

WEENIG & VAN LEEUWEN (*1847)(*1850), zie ook VAN LEEUWEN

1854 - "C. F. WEENIG, Orgel-, Pianomaker en Stemmer, is Verhuisd naar de Oude Vest, tusschen de Mare en Janvossensteeg, Wijk VI. N°. 1148, zich de gunst zijner Stadgenooten aanbevelende." Leydsche Courant, 08/05/1854, p. 3

Utrechtsche Veer (*1847)(*1850), 1148, Oude Vest, tusschen de Mare en Janvossensteeg, Wijk VI (*1854), Leiden
WEYGAND François Joseph

"F. J.WEYGAND, Koopman in Muziek, Muziek-Inftrumenten, Prenten en Landkaarten, van. Z. K. H. den Prins van Oranje-Nassau, enz., op het Spuy in 's Gravenhage, adverteert het geëerd Publiek en Liefhebbers van Muziek, dat hy ontvangen heeft allerbeste PIANO, en CLAVIER-SNAREN, Stalen, koperen en Zilverdraat, van een eerste Fabrikant, voor welke hy instaat voor de sterkte, en goedheid van loon en Klank, zy overtreffen alle andere Clavier-Snaren. Bovengemelde F. J. Weygand, verhuurd alle soorten van Prenten, Muziek, Pianoforties, Harpas, Guitare en andere Instrumenten, waarvan de Conditie in bet bovengemeld Magazyn te bekomen is. Alsmede Graveert en Drukt visiten-Kaarten, Adressen, Wïssels, Muziek en verder alles wat de Plaatdrukkery aangaat, alles tot de civielste pryzen." 's Gravenhaagsche Courant, 12/09/1814, p. 4

"Muziekhandelaars. - Weygand en J. H. van Lier (geographische kaart-, muziek-, instrumenthandelaren en plaatdrukkers van Z. M. den Koning en der Kon. muziekschool te ’s Hage‚ Nieuwstraat 169.
De heeren Weygand en J. H. van Lier zijn tevens muziek-instrumentverkoopers." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 3, 1848, p. 307

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's en muziekuitgever ca. 1814-90

'Fabrikant van piano-fortes' (*1862)

WEYGAND F. J. & Comp. (**1859)(*1862)(*1863). Kijk ook bij WEYGAND te Brussel.

'Piano-fabrijkanten van H. M. de Koningin der Nederlanden.' (**1867)

WEYGAND & Co (x1890), 'Musikalien-Handlung u. Verlag'

Eigenaar : J. MUZERIE (x1890)

Waarschijnlijk opgevolgd door LEFÈBRE.


(vervolg)

"F. J. Weygand en Comp. (Magazijn van de voornaamste binnen- en buitenlandse huizen van piano's enz.), Nieuwstraat 29." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...., Volume 17, 1862, p. 615

"F. J. Weygand en Comp. (gebreveteerde fabrikanten der piano acousticons), Nieuwstraat 29. [...] F. J. Weygand en Comp. (Magazijn van de voornaamste binnen- en buitenlandsche huizen van piano's enz.), Nieuwstraat 29." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 18, 1863, p. 600

PUB

Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 7, 1867, p. 184

op het Spuy (*1814), 169, Nieuwstraat (*1848), 29, Nieuwstraat (**1859)(*1862)(*1863)(*1864)(*1866)(*1867)(x1890), 's Gravenhage (Den Haag)

Brussel, België

WEYGAND A. S. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1830  

210, Kalverstraat (*1830), Amsterdam

 

WIEGANT F. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1903-10  

39, Raarmvert (*1903), 11, Kleine Houtstraat (*1905)(*1909)(*1910), Haarlem

 

WIEDEMANN Hugo Fabrikant en/of handelaar in elektrische piano's en orchestrions [sinds 1900]  

114, Van Woustraat (19??),  Amsterdam

Antwerpen

Brussel

 

WIEGANT F. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-95

'Pianohandlung' (x1890)

 

39, Raamvest (x1890)(*1895), Haarlem

 

WIEGANT J. F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

Eigenaar : WIEGANT Chr. F. (x1890)

'Piano- und Orgel-Handlung' (x1890)

 

153, Groote Houtstraat (x1890)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Haarlem

 

WIEGANT L. W.  

PUB

PUB 1911

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1896-1911

Opvolger van de firma NISSEN, te Amsterdam (*1896)

 

 

56, Kalverstraat (*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(*1907)(*1909)(*1910)(1911), Amsterdam

 

WIEGANT W.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

'Pianohandlung' (x1890)

63, Zylstraat (x1890)(*1895)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Haarlem
WIJMER A.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Piano-, Harmonium- und Musikinstr.-Handlung' (x1890)

Mauritsstraat, Binnesingel (x1890), Breda
WINKELS J.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- und Musikinstr.-Handlung' (x1890)

Boxmeer
WOLTHERS W.

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1890)

 

326, Heerestraat (x1890)(*1895)(*1903)(*1905), 41, Heerestraat (*1910), Groningen

 

 

 

(*1780): 'Opregte Dinsdagse Haarlemse Courant', 31/10/1780, p. 2

(*1814): ''s Gravenhaagsche Courant', 12/09/1814, p. 4

(*1830): 'Opregte Haarlemsche Courant', 02/10/1830, p. 4

(*1847): 'Rotterdamsche Courant', 16/03/1847, p. 4

(*1848): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 3, 1848, p. 307

(*1850): 'Leydse courant', 17/06/1850, p. 4

(*1854): 'Leydsche Courant', 08/05/1854, p. 3

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862,p. 615

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(*1864): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 19, 1864, p. 610

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(*1867): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 22, 1867, p. 608

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Boxmeer p. 101, Breda p. 101, 's Gravenhage p. 102, Groningen p. 102, Haarlem p. 102 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (Gallica)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (Gallica)

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (Gallica)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (Gallica)

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (Gallica)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (Gallica)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (Gallica)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (Gallica)

(**1907): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1907', 01/01/1907, p. 464

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (Gallica)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (Gallica)

(*1915): Geneaknowhow, Dewit, Utrecht 1915

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(⁷): Genealogische info over WARGER Everhardus Bernardus bij duijvelshoff-sprang.nl


 © Copyright all rights reserved | contact