home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-W-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
WAGENAAR Gebroeders
| Frères
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1895-1912 [sinds 1891 (x1906)(x1912)]; (*1903)

1906-12 - Eigenaars : H.W. & R.P. WAGENAARD (x1906)(x1912)

'Musikal.-, Piano- u. Musikinstr.-Handlung u. -Reparateur' (x1906)(x1912)

 

 

29, Grote Markt (*1895)(*1896)(*1897), 29, Steenstraat (*1903)(*1905)(*1906), 9, Steenstraat (x1906)(*1909)(*1910)(x1912), Arnhem

 

WAGENAAR Gebroeders
| Frères | Gebrüder
Fabrikanten en/of handelaars in piano's ca. 1910-12

'Musiakl.-, Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

 120 B., Lange Delft (*1910)(x1912), Middelburg

WAGENAAR J. A. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-15 [sinds 1850 (x1906)(x1912)]

Opvolger van DEIRKAUF F. J. en DUWAER (x1906)(x1912) in Utrecht

'Hoflieferant' - 'Musikal.-, Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

1912 - Eigenaars : J. A. H., R. P. & C. WAGENAAR (x1912)

 

 

30, Oudkerkhof (x1906)(*1910)(x1912)(*1915), Utrecht

 

 

WARGER Everhardus Bernardus

(1881 - 1908)(⁷)

 

'Pianomaker' ca. 1900; (⁷)  

Amsterdam

 

WARNIER A. H. 'Pianomaker' ca. 1907  

46, Haagdijk (**1907), Breda

 

WARNIES L.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Drehorgel-Händler' (x1912)

 

63, Molenwaterweg (x1912), Rotterdam
WARNIES L. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Händler mit Pianos u. Orgeln' (x1912)

 

26, Haarlemmerplein (x1912), Amsterdam
WEBER Christian  

"CHRISTIAN WEBER, Muziek Meester en Forte-Pianomaaker, in de Toorenstraat, naast de Groote Kerk in 's Gravenhage, maakt bekend aan de Liefhebbers van Muziek, dat by hem te bekomen zyn beste soorten van Clavieren; een extra fraaije Pandalon of opstaand Fortepiano ; andere Forte Pianos van verscheide soorten, onder deezen zyn extraordinair groote met 5 Octave en met een Stap om het c, escendo te laaten booten, kragtig van geluid, en kunnen by groote Concerten gebruikt worden, het grootste is lang 5 voet 6 ½ duim Rhynlandse Maat." Opregte Dinsdagse Haarlemse Courant, 31/10/1780, p. 2

 

'Muziek Meester en Forte-Pianomaaker' ca. 1780 Toorenstraat, naast de Groote Kerk  (*1780), 's Gravenhage (Den Haag)
WEENIG C. F.  

"Orgels te koop. bij de Ondergeteekenden zijn voorhanden tegen matigen prijs, drie onderscheidene huis-orgels, alsmede een Engelsche 6-Octaafs Piano-Forte, uit de Fabriek van John Broadwood & Sons, te London, voor f 120.-; zij gaan steeds voort met het vervaardigen van nieuwen en het herstellen en stemmen van kerk-en Huis-Orgels, Piano Fortes en verdere Klavier-Instrumenten. WEENIG & VAN LEEUWEN, Orgel- en Piano-Fabriekanten, Utrechtsche Veer, te Leyden." Leydse courant, 17/06/1850, p. 4

 

'Orgel- en Piano-Fabriekanten' ca. 1847-54

WEENIG & VAN LEEUWEN (*1847)(*1850), zie ook VAN LEEUWEN

1854 - "C. F. WEENIG, Orgel-, Pianomaker en Stemmer, is Verhuisd naar de Oude Vest, tusschen de Mare en Janvossensteeg, Wijk VI. N°. 1148, zich de gunst zijner Stadgenooten aanbevelende." Leydsche Courant, 08/05/1854, p. 3

Utrechtsche Veer (*1847)(*1850), 1148, Oude Vest, tusschen de Mare en Janvossensteeg, Wijk VI (*1854), Leiden
 

WEYGAND François Joseph

Adresboekje voor de stad 's Gravenhage, Volume 7, 1867, p. 184

Catalogus der voorwerpen van den nationalen wedstrijd voor werklieden met ..., 1871, p. 4

 

 

"F. J.WEYGAND, Koopman in Muziek, Muziek-Inftrumenten, Prenten en Landkaarten, van. Z. K. H. den Prins van Oranje-Nassau, enz., op het Spuy in 's Gravenhage, adverteert het geëerd Publiek en Liefhebbers van Muziek, dat hy ontvangen heeft allerbeste PIANO, en CLAVIER-SNAREN, Stalen, koperen en Zilverdraat, van een eerste Fabrikant, voor welke hy instaat voor de sterkte, en goedheid van loon en Klank, zy overtreffen alle andere Clavier-Snaren. Bovengemelde F. J. Weygand, verhuurd alle soorten van Prenten, Muziek, Pianoforties, Harpas, Guitare en andere Instrumenten, waarvan de Conditie in bet bovengemeld Magazyn te bekomen is. Alsmede Graveert en Drukt visiten-Kaarten, Adressen, Wïssels, Muziek en verder alles wat de Plaatdrukkery aangaat, alles tot de civielste pryzen." 's Gravenhaagsche Courant, 12/09/1814, p. 4

"Muziekhandelaars. - Weygand en J. H. van Lier (geographische kaart-, muziek-, instrumenthandelaren en plaatdrukkers van Z. M. den Koning en der Kon. muziekschool te ’s Hage‚ Nieuwstraat 169.
De heeren Weygand en J. H. van Lier zijn tevens muziek-instrumentverkoopers." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 3, 1848, p. 307

"F. J. WEYGAND ET COMP., Fournisseurs de la Cour et du Conservatoire Royale. Commerce de musique, Editeurs, Imprimeurs en taille douce, Commerce de Pianos et orgues. Inventeurs breveté des Pianos Acousticons. La Haye, Nieuwstraat 29, vis-à-vis l'hôtel de ville, et au Cap de Bonne Espérance, au Marché des Herbes." Le Petit Courier de la Haye et de Schévenique, 24/07/1861, p. 33

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's en muziekuitgever ca. 1814-90

WEYGAND [F. J.] & Comp. (**1859)(y1861)(*1862)(*1863)(x1890)(x1906). Kijk ook bij WEYGAND te Brussel, België

'Piano-Magazijn' - 'Magazijn van de voornaamste binnen- en buitenlandsche huizen van piano's enz.' (y1861)

'Fabrikant van piano-fortes' (*1862)

1865 - "Van de beide pianofabrieken te 's Gravenhage bezigde de ééne in 1861 23 arbeiders tegen een dagloon van ƒ 1.20 tot ƒ 2.40. Zij verkeeren in gunstigen toestand." Statistisch jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden, Volumes 12-13, 1865, p. 350

'Piano-fabrijkanten van H. M. de Koningin der Nederlanden.' (**1867)

 'Musikalien-Handlung u. Verlag' (x1890)

1890 - Eigenaar : J. MUZERIE (x1890)

'Musikal.-Handlung' (x1906)

1906 - Eigenaar : G. H. VAN ECK junior (x1906)

Waarschijnlijk opgevolgd door LEFÈBRE


(vervolg)

"F. J. Weygand en Comp. (Magazijn van de voornaamste binnen- en buitenlandse huizen van piano's enz.), Nieuwstraat 29." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...., Volume 17, 1862, p. 615

"F. J. Weygand en Comp. (gebreveteerde fabrikanten der piano acousticons), Nieuwstraat 29. [...] F. J. Weygand en Comp. (Magazijn van de voornaamste binnen- en buitenlandsche huizen van piano's enz.), Nieuwstraat 29." Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ..., Volume 18, 1863, p. 600

op het Spuy (*1814), 169, Nieuwstraat (*1848), 29, Nieuwstraat (**1859)(y1861)(*1862)(*1863)(*1864)(*1866)(*1867)(x1890), 5, Zoutmanstraat (x1906), 's Gravenhage (Den Haag)

Brussel, België

WEYGAND A. S. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1830  

210, Kalverstraat (*1830), Amsterdam

 

WICK W. A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1895 (x1906) of sinds 1873 (x1912)]; (x1912)

Breda

'Musiklehrer, Piano-Händler u. -Stimmer u. Instrumenten-Händler' (x1906)

'Musiklehrer, handelt mit Pianos u. Musikinstr. aller Art' (x1912)

Tilburg

'Musikal.-, Musikinstr.-, Sprechm.- u. Saiten-Handlung' (x1912)

Filiaal manager : A. VAN DER LAAK-EVERS (x1912)

 

 

HOOFDVESTIGING : 30, Nieuwstraat (x1906)(x1912), Breda

BIJHUIS : Tilburg (x1912)

 

WIEDEMANN Hugo Fabrikant en/of handelaar in elektrische piano's en orchestrions [sinds 1900]  

114, Van Woustraat (19??), Amsterdam

Antwerpen, België

Brussel, België

 

WIEGANT F. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

 

39, Raamvest (x1890)(*1895)(*1903), 11, Kleine Houtstraat (*1905)(*1909)(*1910)(x1912), Haarlem

 

WIEGANT H. B.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12 [sinds 1896 (x1906)(x1912)]

'Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890)

'Piano- u. Streichinstr.-Händler u. -Stimmer' (x1912)

 

52, Vijzelstraat (x1906)(x1912), Amsterdam

 

WIEGANT J. F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1910 [sinds 1854 (x1906)(x1912)]

WIEGANT J. F. (x1890), 'Piano- und Orgel-Handlung'

1890 - Eigenaar : WIEGANT Chr. F. (x1890)

WIEGANT Chr. F. (x1906), 'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung'

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

 

153, Groote Houtstraat (x1890)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), 11, Kleine Houtstraat (x1906), Haarlem

 

WIEGANT L. W.  

PUB 1911

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1896-1912 [sinds 1853 (x1912)]

Opvolger van de firma NISSEN, te Amsterdam (*1896)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)

'Wiegant's Pianohandel, Naaml. Venn.' - 'Piano- u. Orgel-Händler, sowie -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

 

 

56, Kalverstraat (*1896)(*1897)(*1903)(*1905)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(1911), 56-58, Kalverstraat (x1912), Amsterdam

 

WIEGANT W.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

'Pianohandlung' (x1890)

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

63, Zijlstraat (x1890)(*1895)(*1903)(*1905)(*1906)(x1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), Haarlem
WIJMER A.  

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1880 (x1906)(x1912)]

'Piano-, Harmonium- und Musikinstr.-Handlung' (x1890)

WIJMER & Co Weduwe (x1906)(x1912)

 'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

1906-12 - Eigenaar : A. C. ZWANG Azn (x1906)(x1912)

'Musikal.-, Piano- u. Musikinstr.-Handlung. Auch Rep.-Werkstatt für Instr. aller Art.' (x1912)

 

Mauritsstraat, Binnesingel (x1890), 40, Veemarkstraat (x1906)(x1912), Breda
WINKELS J.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890; (x1890)

'Piano- und Musikinstr.-Handlung' (x1890)

Boxmeer
WITTENHEER J. H.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Orgel-Handlung' (x1912)

 

163, Pynaekerstraat (x1912), Rotterdam
WOLTHERS W.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912 [sinds 1870 (x1906)(x1912)]

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1890)

'Musikal.-, Piano- u. Instrumenten-Händler u. -Reparateur' (x1906)

'Musikal.-, Piano-, Orgel- u. Musikinstr.-Händler u. -Reparateur' (x1912)

 

 

326, Heerestraat (x1890)(*1895)(*1903)(*1905), 14, Oude Boteringestraat (x1906), 41, Heerestraat (*1910)(x1912), Groningen

 

WULFERS Bernard  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912 [sinds 1910 (x1912)]

'Piano- und Orgel-Handlung' (x1912)

54, Van Baerlestraat (x1912), Amsterdam
 

 

(*1780): 'Opregte Dinsdagse Haarlemse Courant', 31/10/1780, p. 2

(*1814): ''s Gravenhaagsche Courant', 12/09/1814, p. 4

(*1830): 'Opregte Haarlemsche Courant', 02/10/1830, p. 4

(*1847): 'Rotterdamsche Courant', 16/03/1847, p. 4

(*1848): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 3, 1848, p. 307

(*1850): 'Leydse courant', 17/06/1850, p. 4

(*1854): 'Leydsche Courant', 08/05/1854, p. 3

(**1859): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 14, 1859, p. 559

(y1861): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 36, 1861, p. 568

(*1862): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 17, 1862,p. 615

(*1863): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 18, 1863, p. 600

(*1864): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 19, 1864, p. 610

(*1866): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', 1866, p. 621

(*1867): 'Adresboekje voor de stad 's Gravenhage', Volume 7, 1867

(*1867): 'Nederlandsche residentie- en 's Gravenhaagsche stads-almanak voor ...', Volume 22, 1867, p. 608

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Boxmeer p. 101, Breda p. 101, 's Gravenhage p. 102, Groningen p. 102, Haarlem p. 102 (digital.slub-dresden.de)

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (gallica.bnf.fr)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (gallica.bnf.fr)

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (gallica.bnf.fr)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

 

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (gallica.bnf.fr)

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Amsterdam p. 525-527, Arnhem p. 527, Breda p. 527, s' Gravenhage p. 528-529, Haarlem p. 529-530, Utrecht p. 533 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(**1907): 'Adresboek voor de gemeenten Breda, Ginneken en Prinsenhage, 1907', 01/01/1907, p. 464

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Amsterdam p. 674-676, Arnhem p. 676-677, Breda p. 677, Groningen p. 679, Haarlem p. 680, Middelburg p. 681, Rotterdam p. 682-683, Tilburg p. 683-684, Utrecht p. 684 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1915): Geneaknowhow, Dewit, Utrecht 1915

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(⁷): Genealogische info over WARGER Everhardus Bernardus bij duijvelshoff-sprang.nl


 © Copyright all rights reserved