home | Pianofabrikanten in Nederland


Pianofabrikanten in Nederland
-J-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
JACOBI L. C.  

"Piano's in huur voor f 6. - per maand. Bij L. C. Jacobi, vh. Chef Firma J. C. CUYPERS, Regentesselaan 123, bij Regentessepl. Den Haag. Tel. H. 1493." Belgisch dagblad, 30/03/1917, p. 4 (HetArchief.be)

 

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1917

KIJK OOK BIJ ...

  J. C. CUYPERS

123, Regentesselaan, bij Regentesseplein (x1917), 's Gravenhage (Den Haag)
JACOBS J. H.  

"De ONDERGETEEKENDE berigt hiermede aan zijn Begunstigers dat zijne AFFAIRE met den 1sten Mei aanstaande uit Warmoesstraat N. 136 naar den Dam hoek Vissteeg N. 11 verplaats worden, J. H. JACOBS." Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 05/04/1847, p. 4

 

 Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1847-96

'Forte-Pianomaker en stemmer' (*1847)

JACOBS J. H. W. (x1890), 'Pianohandlung'

136, Warmoesstraat (tot 1847), 11, Dam hoek Vissteeg (*1847), 232, Kerkstraat (x1890)(*1895)(*1896), Amsterdam
JANSEN H. R.  

"H. R. JANSEN, Piano maker alhier, neemt de vrijheid zich in de gunst zijner stadgenooten aan te bevelen, in het maken, repareren en ruilen van PIANO'S, belovende eene allezins ciyile bediening ; twee stukken in Engelsch model, zeer welluidend van toon, en voor wier deugdzaamheid wordt ingestaan, kunnen bereids bezigtigd worden. Adres bij den Boekhandelaar H. A. BANNING ; Lange Nieuwstraat No. 454." Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 17/11/1841, p. 2

 

'Pianomaker' ca. 1841 454, Lange Nieuwstraat (*1841), Utrecht
JANSEN Otto Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

'Piano-, Orgel- u. [Musik]Instrumenten-Handlung' (x1906)(x1912)

 

125, Binnenweg (x1906)(x1912), Rotterdam

 

JELLES Hermanus

(1821 - ?)

 

'Pianomaker' ca. 1844

Getrouwd met Elisabeth van Blaricom (*1844)

 

Beschuitmarkt (*1844), Utrecht
J. C. H.  

ARTKEL

"Nijmegen. Voor eenige dagen heeft zich nit deze stad, met achterlating van vrouw en drie kinderen, heimelijk verwijderd zekere J. C. H., van beroep pianomaker en in dat vak een kunstenaar. Hij moet van hier per stoomboot vertrokken zijn, zich onder weg over boord hebben geworpen en naar men thans verneemt, in het gasthuis te Rotterdam als zieke verpleegd worden. Men zegt, dat misbruik van sterken drank, van hem en do zijnen de ondergang van zijn huisgezin berokkend heeft, en 'dat het ook daaraan is toeteschrijven, dat de man, in zijne verstandelijke vermogens gekrenkt, een zwervend leven zoekt." Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26/04/1850, p. 2

 

'Pianomaker' ca. 1850 Nijmegen
JONCKHOFF  

Handelaar en/of fabrikant van piano's ca. 1910

 

Oude Boteringstraat (*1910), Groningen
JUNG Wilem Jacobus

(1858 - 1948)()

 

EXTRA INFO

Genealogische info bij alsemgeest.hele.nl

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1903 () Rotterdam ?
JURJAANZ  

Handelaar en/of fabrikant van piano's en orgelfabrikant

JURJAANZ G. F. (**1894)

 

88, Haarlemmerdijk (**1894), 81, Haarlemmerdijk (*1895), Amsterdam
 

 

(*1841): 'Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant', 17/11/1841, p. 2

(*1844): 'Utrecht voorheen en thans: tijdschrift voor geschiedenis, oudheden ...', Volume 1, 1844, p. 19

(*1847): 'Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, 05/04/1847, p. 4

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 189

(**1894): 'Nieuwe Purmerender Courant', 29/11/1894, p. 43

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Rotterdam p. 532-533 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Rotterdam p. 682-683 (digital.sim.spk-berlin.de)

(x1917): 'Belgisch dagblad', 30/03/1917, p. 4 (HetArchief.be)

(): Genealogische info over JUNG Willem Jacobus bij alsemgeest.hele.nl


  Copyright all rights reserved