home | Pianofabrikanten in België


Pianofabrikanten in België
-L-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
LABARRE Ernest  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-26 [sinds 1898 (x1906)(x1912)(**1921)(x1926)]

'Orgelbauer, Musikal,- Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Hdlr.' (x1906) ------- 'Musikal,- Piano-, Harmonium-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Händler' (x1912)(x1926)

 

rue Notre-Dame (x1912)(**1921)(x1926), Tamines
LABYT Pierre  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1907) Brugge
LACHAPELLE  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

'Pianofabriek' (°1885) Laeken - Brussel
LA COSTE M. A.  

Brevet de 1841 : "Perfectionnement à adapter aux pianos, appelé par l'inventeur pianos crescendo, ayant pour objet de pouvoir rendre le crescendo, le decrescendo et la tenue. (Brevet de perfectionnement de dix années, accordé le 22 août 1841, au sieur M.-A. Lacoste, rue basse du Moulin, n° 18, à Schaerbeek. On ajoute aux pianos au-dessous des touches, des lames métalliques qui entrent en vibration au moyen de l'air poussé par un soufflet. On obtiendra ainsi des sons additionnels qui pourront à volonté être employés seuls, accompagner ceux du piano ou n'être pas mis en usage. — Ces sons additionnels conserveront leur valeur malgré l'humidité ou la sécheresse et pourront servir à remettre le piano d'accord." Analyses des inventions brevetées depuis nov. 1830 jusqu'à oct ..., Volume 2, 1847, p. 11

 

'Facteur de pianos' ca. 1841

In 1841 ontwierp La Coste een apparaat 'à donner plus d'ampleur au crescendo et au diminuendo' (**1841)

18, rue basse du Moulin (1841), Schaerbeek, Brussel
LACROIX Mathieu

 

Piano model datum onbekend, Musée de la vie Walonne, Luik, België

Brevet van 1837 : N° 772. Koninglyk besluyt van den 26 december 1837, waerby een octrooy verleend word, voor tien jaeren, aen den heer Lacroix, maeker van pianos, woonende te Ensival (provincie Luyk), voor verbeteringen in pianos genaemd transpositeurs." Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique, 1837, p. 2083

Brevet van 1843 : "N° 119. Koninglyk besluyt van den 23 february 1843, verleenende een octrooy voor tien jaeren aen den heer Matheus Lacroix, pianomaeker, woonende te Verviers, voor de uytvinding van eenen piano van gesmolten metael." Verzameling der wetten en besluiten, Volume 27, 1843, p. 337

 

Fabrikant en/of handelaar in mechanische piano's ca. 1850

(vervolg)

Brevet van 1850 : "Au sieur Lacroix (M.), facteur de pianos, domicilié à Verviers, un brevet de perfectionnement de sept années, pour des modifications au système de piano, breveté en sa faveur pour 10 ans, le 10 août 1850" Bulletin du Musée de l'industrie, Volume 23, 1853, 163

Exposantenlijst N.Y., 1853

rue de Haubiets (**1850), Ensival, Verviers
LACROSSE Eugène  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Piano-Handlung' (x1926)

Vaux-sous Chèvremont
LAERMANS E.  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

'Fabr. de pianos' (°1921) Brussel
LAFAYE V. J.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1885  37, rue Constitutation (y1885)(1030B), Brussel
LAHOU L.  

"L. LAHOU, Éditeur et Marchand de Musique du Conservatoire Royal, rue de la Madeleine, 50. Magasin de Pianos, Succursale de la fabrique Sternberg et Cie" Fleur des champs : simple histoire, 1840, p. 5 - Kijk ook naar STERNBERG & Cie (°1841)

 
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's en muziekuitgever ca. 1840

LAHOU & JOUVENEL (18??)

50, rue de la Madeleine (**1840)(1000B), Brussel
LAKAYE PERTHRUM€ M.
| BERTRUMÉ
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's en muziekuitgever ca. 1921-26 [sinds 1891 (**1921)(x1926)]

'Musikal.-Verlag, Musikal.-, Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1926)

 

156, rue Cockerill (**1921)(x1926), Seraing-sur-Meuse
LALOUX-VAN SCHINGEN Ignace  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Piano-, Harmonium-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Handlung' (x1926)

77, rue Patenier (x1926), Namen
LAMPENS Jan Baptiste

(1850 - 1922)(³)

 

INFO EXTRA

Jean-Baptiste LAMPENS Wikipedia

 
 

'Pianomaker' ca. 1914

 

18, Goudstraat (**1914), Gent
LANDRIEN Alphonse

Brevet de 1873 : "34 448 G. Landrien, of Josse-ten-Noode, for 'An apparatus for recording music played on a piano.' - Dated 15th April 1873." The Commissioners of Patents' Journal, 1874, p. 1326

Brevet de 1874 : "105,270. LANDRIEN, for “An apparatus for printing music performed on pianos or other keyed instruments.” - Dated 10th October, 1874." The Commissioners of Patents' Journal, 1875, p. 1159

 

 

'Manufacture de pianos' van vnl. rechte piano's en harmoniums ca. 1868-77

LANDRIEN Alph[onse] [J.] (yy1868)(y1870)(xx1875)

'Facteur de pianos' (yy1868)

'Facteur de pianos' (y1870)(yy1877)

LANDRIEN G. [??] (x1875)

LANDRIEN Alph[onse] [J.] (yy1870)(xx1875)(yy1877)

(vervolg)

Brevet de 1874 : "162. G. LANDRIEN, of St. Josse-ten-Noode, for "An apparatus for writing down music played on pianos, &c." - 1 year. - Dated 24th October, 1874." The Commissioners of Patents' Journal, 1875, p. 667

 

3, Place de l'Université (xx1875)(1000B), 150, rue de Cologne (yy1868)(1030B), 59, rue de Cirque (y1870)(1000B), 39, rue du Cirque (yy1877)(1000B), Ateliers : 156, rue de Cologne (*1877)(yy1877)(1030B), Brussel
LANGE R. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

4, Kruidtuinlaan (x1912)(1000B), Brussel

 

LANGENSCHEID 'Facteur de pianos' ca. 1834-35  

 14bis, rue de la Pépinière, section 7 (*1834)(xx1835)(1000B), Brussel

 

LANGENSCHEID Daniel
| LANGENREICH | LANGENSCHEIDT

(ca. 1802 - 1837)

 

VISITEKAART

Porseleinkaart ca. 1837 : "Langenscheid.  Marché au Beurre n° 6. Près la Maison de Ville. Facteur de piano’s. Il se charge de Racommodages et Changemens  - Gand."

Tafelpiano ca. 1835, Collectie Maene, Ruiselede, België
Tafelpiano ca. 1835, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

 

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1834-37

Hij stierf op 35-jarige leeftijd op 21 februari 1837.

LANGENSCHEID had net hetzelfde adres in 1834 als MERLÉ zoon, namelijk Veldstraet 25.

1834 - "Burgerstand der Stad Gend. Huwelijken van den 17 september. [...] Daniel Langenscheid, 32 jaren, bezonderen, recollectenley, met Anna Braun, 24 jaren, bezondere, Ste. Margaritestraet." Gazette van Gend, 19/09/1834, p. 18 - Den Vaderlander, 20/09/1834, p. 2

1836 - "Den heer Langenscheidt, fabriekant van pianos binnen deze stad heeft zich gisteren de keel afgesneden; doch men hoopt hem nog in het leven te behouden." Gazette van Gend,  18/12/1836, p. 205

1837 - "Den pianomaker Langenscheidt, die over eenige weken gepoogd had zich de keel af te snyden, heeft zich aen de visschery alhier versmoord. Dezen ongelukkigen, die, volgens het openbaer gerucht, slagtoffer der kwaedaerdigheyd zou geweest hebben, laet eene weduwe met verscheyde mindere jarige kinderen achter." Gazette van Gend, 22/02/1837, p. vi

1837 - "Burgerstand der stad Gend - Overledene - [...] Daniel Langenscheid, 35 jaren, facteur in pianos, Botermerkt" Gazette van Gend, 22/02/1837, p. vii

1837 - "Door Uytscheyding van Bedryf
CH. CITERME zal Maendag 12 Juny 1837, ten twee uren naer middag, voor het huys van juffrouw Weduwe Langenscheid, op de Botermerkt n.° 6, te Gend, openbaerlyk te koop veylen verscheyde Meubelen in acajou en andere soorten van hout, twee Pendulen, Spiegels en eene yzere Schouw onlangs nieuw. Zes nieuwe Pianos in acajou, goed en wel geconditionneerd, verscheyde Schaefbanken, eene Draeybank met hare toebehoorten, veel Gereedschap waer onder Schaven voor het maken der mecaniken van de Pianos, Plans, Calibers en menige andere geriefflykbeden. Expositie den Maendag morgend." Gazette van Gend, 11/06/1837, p. 100-109-112

 

Recollectenley (***1834), 25, Veldstraet (**1834)(**1835), 6, Botermarkt (*1836)(*1837)(**1837), Gent
LAROSE L.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1911

 

16, rue Verwée (xx1911)(1030B), Brussel
L'ART BELGE  

Fabrikant en/of handelaar in piano's, luthier en muziekuitgeverij ca. 1921

1921 - Directeur : L. FRINGS (**1921)

 

13, Jonkerstraat (**1921)(1000B), Brussel
LATINNE Edouard  

'Facteur de pianos' ca. 1926-29

LATINNE GASQUIS Eduoard (x1926), 'Piano-Fabrik' (x1926)

LATINNE Edouard & BANGELS Louis (*1929)

 

5, rue Blés (x1926), 46, rue Ambiorix (*1929), Luik
LATZ H. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1845-90

LATZ J. H. (x1890), 'Pianohandlung'

 

46, rue Lulay des Jésuires (1845)(⁶), 18, Passage Lemonnier (**1854)(*1857)(y1860), 16, Passage Lemonnier (y1873),  87, rue de Vennes (x1890), Luik

 

LAURENT Albert Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-11; (xx1911)  

8, rue Portelette (x1906), Hoei

 

LAUWENS Vve. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' - 'Auch Stimmer' (x1912)

 

6, rue de la Charité (x1912)(1210B), Brussel

 

LAUWERS Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890  

rue Argile (y1890), Antwerpen

 

LAUWERYNS Edmond Jacques  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen  over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1860) Brussel
LAVERGNE-DREESSENS L.

 

Advertentie in Weltadressbücher der Musikinstrumenten-Industrie, Paul De Wit, 1890, p. 77 (digital.slub-dresden.de)

 
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1889-96 [sinds 1870 (x1890)]

'Au Métronome' (x1890)

'Musikal.-, Piano- u. Instrumenten-Handlung' (x1890)

 

 

[194], rue Crapaurue (1889)(x1890)(y1890)(*1893), 210, rue Crapaurue (y1896), Verviers

 

LAVRY François Joseph, Ainé

(1788 -1852)

 

Tafelpiano ca. 1827, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

GENT - "WINANDS et LAVRY, facteurs de pianos et clavecins, rue St.-Laurent, S. 7, n° 792, près la Place Royale, à Bruxelles." Le guide aux manufactures: ou exposition complète des produits de l'Exposition de Gand, 1820, p. 78

HAARLEM - "De Heer Lavry, genaamd Winands L'ainé, Zilveren medailles te Brussel, heeft eene harp van zes octaven à renforcement, met eenen verbeterden toestel, ingezonden. Dit stuk is aan de commissie insgelijks voorgekomen de zilveren medaille waardig te zijn." Rapport der hoofdcommissie ter beoordeeling der voorwerpen van nationale nijverheid, Haarlem, 1825, p. 195

"M. Lavry dit Winands L'aîné, de Bruxelles, a exposé une harpe de six octaves à renforcement avec le mécanisme perfectionné; cette pièce a paru à la commission également digne à tous égards de la médaille d'argent." Rapport de la Commission supérieure sur les produits de l'Industrie, 1825, p. 184

BRUSSEL - "741. Frans Jozef Lavry, gezegd Winands senior, te Brussel, (Zuid-Braband.)
a. Eene zes octaafs-Harp (à renforcement) van eene verbeterde zamenstelling.
b. Eene dito dito dito, met dubbele werking.
c. Een zes en half octaafs Piano-forte, staartstuk." Catalogus der voortbrengselen van de Nationale Nijverheid, te Brussel, 1830, p. 200

 

 

'Facteur de pianos et harpes' ca. 1820-42

Hij werd de opvolger van zijn stiefvader Jean-Baptiste WINANDS (°1786), tot in 1839.

LAVRY dit WINANDS, aîné (*1832)(*1834)(xx1835)

WINANDS & LAVRY (*1821), 'facteurs de pianos et clavecins'

"Winands, fabrikant van Forte-pianos, te Brussel, hondende [honderde ?] bedenkingen wegens het inkomend regt op de forte-pianos. Dit rekwest zal insgelijks ter griffie worden nedergelegd." Arnhemsche courant, 25/01/1825, p. 1


(vervolg)

VALENCIENNES - "Le piano à queue de M. Winans, malgré ses grandes dimensions, est bien inférieur à celui de MM. Roller et Blanchet ; le haut de l'instrument offre surtout un son aigre et sec très-désagréable. La harpe à double action de cet exposant est meilleure; la qualité de son qu'elle fournit est assez bonne." Mémoires, Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes, 1833, p. 115

"Lavry, dit Winands, aîné, facteur de forté-piano, à l'honneur d'informer les amateurs de musique, qu'il n'est pas changé de domicile et que son magasin est toujours situé rue de Saint-Laurent, montagne de la Cour, sect. 7, no 770, à Bruxelles où il continue de vendre et de louer des forté-piano." Journal de Bruxelles, 13/12/1822, p. 4

"Lavry, dit Winands, aîné, forté-pianos et harpes, dépot, rue St-Laurent, n. (⁷)." Almanach du commerce du royaume des Pays-Bas : Bruxelles et ses environs, 1830, p. 166

Exposantenlijst Gent, 1820 | Zilveren medaille, Haarlem, 1825 (harp) | Exposantenlijst Brussel, 1830

770, rue de Saint-Laurent, [Montagne de la Cour], section 7 (x1820)(y1822)(1000B), 792, rue Saint-Laurent, section 7 (*1821)(1000B), 7, rue Saint-Laurent, section 7 (*1832)(1000B), 12, rue Saint-Laurent, section 7 (*1834)(xx1835)(1000B), 1, rue des Paroissiens (*1830)(*1832)(*1834)(xx1835)(1000B), Dépôt : 7, rue Saint-Laurent, section 7 (*1830)(*1832)(**1838)(*1840)(**1842)25, boulevard de l'Observatoire (**1851)(1000B), Brussel
LEBRUN Gustave  

"Exposition de Gand PRESIDENT JURY pianos Burgasser G. LEBRUN création 1913 CADRE "HERCUL" réduit l'accord, adoucit le son, 650 fr. 33, r. Neuve, au 1er. Facilités paiement." La Derniere Heure, 02/03/1914, p. 6 (HetArchief.be)

"Pianos G. Lebrun Okkazies. - Herstellingen. - Stemming. 33, Nieuwstraat, Brussel." Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk, 27/02/1918, p. 2 (HetArchief.be)

 

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 1913-21 [sinds 1883 (x1912)(**1921)]

LEBRUN-LEGRAND G. (x1906)

'Piano- u. Harmonium-Macher' &'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

1914 - "Mariages - [...] Gustave Lebrun, facteur de pianos, avec Marie Vanlaecken, s. p." Le XXe siecle: journal d'union et d'action catholique, 01/07/1914, p. 4 (HetArchief.be)

68, Nieuwstraat (x1906)(1000B), 33, Nieuwstraat (x1912)(x1914)(x1918)(1000B), 21, boulevard Emile-Jacqmain (**1921)(1000B), 2, rue St.-Michel (**1921)(1000B), Brussel
LEBRUN J.

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1922-26

'Sprechm.-Handlung' (x1926)

 

1, Britschelei (**1922), 11, Britschelei (x1926), Antwerpen

 

LEBUCQ E.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-96

'Musikal.- u. Piano-Handlung' (x1890)

 

rue du Collège (y1890), rue Desendroix (x1890), 14, rue Desaudrouin (y1896), Charleroi
LECHIEN Mlle.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921

 

33, avenue Vanderpepen (**1921), Binche
LECLERCQ Eugène  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1926)

 

111-115, rue de la Station (x1926), Brain-le-Comte
LECLUYSE Camille  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921-26

LECLUYSE [C.] & Co [Cie] (**1921)(**1922)(x1926)

'Piano- u. Orchestrion-Handlung' (x1926)

10, Paardenmarkt (**1921)(**1922)(x1926), Antwerpen
LECOUR François  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1911

 

1a, rue Lefrancq (xx1911)(1030B), Brussel
LEDUC-LIEUTENANT J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921 [sinds 1908 (**1921)]

 

56, rue de la Chapelle (**1921), Herstal
LEFÈVRE  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Musikal.-, Piano- u. Buch-Handlung' (x1926)

 

rue de Châtelet (x1926), Lodelinsart
LEFÈVRE F.  

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912-26

LEFÈVRE R[ené] (x1912)(**1921)

'Gastwirt, handelt nebenbei mit kl. Musikinstr. u. Sprechm.' (x1912) ------- 'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1926)

LEFÈVRE René Vve. (x1926)

 

57, rue Neuve (x1912)(**1921)(x1926), Charleroi
LEGRAIN-LEROY  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912; (xx1911)

LEGRAIN-[LEROY] Vve. (y1890)(y1896)(x1906)(*1909)(*1910)

'Musikal-, Piano- u. [Musik-]Instrumenten-Handlung' (x1890)(x1906) ------- 'Pianofortehandlung' (xx1911) ------- 'Musikal.-, Piano-, Harmonium-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Handlung' (x1912)

 

 [26], rue de Cologne (x1890)(y1890)(y1896)(x1906)(*1909)(*1910)(x1912), Doornik
LELEU Jean  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926 [sinds 1902 (x1926)]

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1926)

 

rue de Tournai (x1926), Ramegnies-Chin
LELEU L.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-96

'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1890)

 

[7], rue des Maux (x1890)(y1890), 14, rue des Maux (y1896), Doornik
LELEUX Jules  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Piano-, Harmonium-,  u. Musikinstr.-u. Sprechm.-Handlung' (x1926)

 

1, rue d'Eglise (x1926), Binche
LEMAITRE Charles Hubert

(1752 - na 1809)

 

Tafelpiano ca. 1791, en de signatuur, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België
Tafelpiano ca. 1791, Musée de la Ville d'Eaux et du Cheval, Spa, België
Tafelpiano ca. 1791, Collectie G. Hanlet, Brussel, België

 

'Facteur de pianos' ca. 1791

"C. Lemaitre, à l'hôtel de la Cour de Londres, a plusieurs forte-piano à pédal [sic] et autres faits à Londres par différents maîtres, à vendre ou à louer. Il en a faits par lui-même qui ne leur cédent en rien." Le théâtre et la musique à Spa au temps passé et au temps présent, 1885, p. 163

 

l'Hôtel la Cour de Londres, Grande place (1791), Spa

Luik

LE MEIRE
| LE MIRE
'Clavercyn-maeker' ca. 1770-80; (⁷)

'Le Mire, in de Byloke, maekt Clavercinen en Guitarren' (*1772)(*1776)

in de Byloke (1770-80)(⁷)(*1770)(*1772)(*1776), Gent
LEMOINE Ed.

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1893-1910

 

3, rue Stéphanie (*1893)(*1895)(*1896)(*1897), 169, chaussée de Malines (*1903), 101, chaussée de Malines (*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Antwerpen

 

LEMOINE Eugène & Fils  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1892) Antwerpen
LEMOINE Eugène & Robert

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

Opvolgers van Eug. LEMOINE  (°1892)

Antwerpen
LEMOINE & Fils Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890  

45, Regentschapsstraat (y1890)(1000B), Brussel

 

LEMOINE Victor  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. ??

Antwerpen
LENAERTS 'Facteur de pianos' ca. 1893-1910  

103, rue du Viaduc (*1893)(*1895)(*1897)(1050B), 79, rue Maes (*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(1050B), Brussel

 

LENORST J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926 [sinds 1922 (x1926)]

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1926)

 

19, Clementinestraat (x1926), Antwerpen
LENTZ Prosper  

PARIJS - "LENTZ (P.). - Belgique. - Piano très haut de forme ; sonorité assez puissante ; travail assez soigné." Chouquet, Rapport sur les instruments de musiques à l'exposition universelle de 1878

PARIJS - "Le plan du piano-buffet de M. Lenz [sic], de Liège, le seul instrument exposé par ce facteur, est très original. L'amélioration principale, en vue ici, est le développement de la table d'harmonie. Cette table est très grande; elle est soutenue par des sommiers et quatre barres en fer. L'instrument, extrèmement haut, mesure 1,60 mètre d'élévation; aussi les cordes sont-elles très longues. La mécanique est du système Herz, avec l'échappement de Bord, la noix de Pleyel, et de très grandes prolonges. Par l'emploi de la pédale douce (dite de una corda), la mécanique recule par le haut, à gauche, le bas des prolongea restant fixé au clavier. L'étendue de l'instrument est de sept octaves et trois notes, du la-2, à l'ut-7. Les basses sont très belles et résonnent comme de grosses cloches." Belgique à l'Exposition de 1878, p. 118

PARIJS - "230. Lentz (Prosper), 13, place Saint-Lambert, à Liège. - Un piano, valeur 3,000 francs d'une nouvelle construction en barres de fer, pour donner plus de solidité et de stabilité pour l'accord, et ayant une double table d'harmonie pour donner plus de force et plus de qualité aux sons" Catalogue officiels des oeuvres d'art, des produits de l'industrie et de l ..., 1878, p. 70

 

'Facteur de pianos' ca. 1852-93; (*1893)

'Fabricant de pianos'. Hij heeft eerst voor verschillende fabricanten in Parijs gewerkt  zoals PLEYEL, SOUFLETO, ERARD, PAPE en in Reims, waarna hij zijn eigen atelier startte in Parijs, en zich daarna te vestigen in Luik in 1875.

'Pianohandlung' (x1890)

LENTZ & HOUDART (°1852)

Eerbare vermelding Parijs, 1878

 

9, rue de Dunkerque (1852),  9, rue de Denain (1855), ..., Parijs

13, Place Saint-Lambert (*1878), 20, rue Saint-Rémy (x1890)(*1893), Luik

LÉONARD J.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Handlung mit elektr. Pianos' (x1926)

 

4, rue Rouleau (x1926), Luik
LÉONARD Léon  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Musikal.- u. Piano-Handlung' (x1890)

 

[34], rue de l'Harmonie (x1890)(y1890), Verviers
LERYCKE G.
| LE RIJCKE
 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1878-1906

LERYCKE G. (y1878)

LE RIJCKE G. J. B. (x1906)

 

14, Place Communale (y1878)(1080B), 16, Nieuwland (x1906)(1000B), Brussel
LEROUGE-BENOÎT H.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890; (y1890)

 

Moeskroen
 

LESIRE Alexander

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921-61 [sinds 1919 (x1926)]

'Piano- u. Musikinstr.-Handlung' (x1926)]

 

50, rue Sylvain-Guyaux (**1921)(x1926)(*1929), 52, rue Sylvain-Guyaux (1961), La Louvière
LESPERENCE C.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1873

 

12, rue Agneau (y1873), Luik
LESQUOY A.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1911

 

311, avenue de la Reine (xx1911)(1020B), Brussel
LEYSER Constant  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en orgels ca. 1906-29

'Orgelbauer u. Piano-Händler' (x1906)(x1912) ------- 'Musikal.-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1926)

LEYSER Vve. & Fils (x1926)

 

 

12, Hasseltstraat (x1906)(x1912)(**1921)(x1926)(*1929), Tongeren

 

LEYTENS-VAN DEN BERGH Ch. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1903-12

'Handlung mit Pianos, mechan. Klavieren, Orchestrions usw.' (x1912)

 

24, avenue des Arts (*1903)(*1907)(*1909)(*1910)(x1912), 10, avenue des Arts (x1906), Antwerpen

 

LIBAU Joseph-Emmanuel  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen  over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1850) Brussel
LICHTENTHAL B. & Herman

(1828 - 1851)

 

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen  over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1823) Brussel
LIEDEL Ferdinand Ernest

(1808 - ?)(⁸)(²²)

 

ANTWERPEN - "Onder de inzenders van schoone pianos, inzonderheid zoogenoemde buffet-pianos, behooren ook [...] – A. Liedel, te Brussel en Gebroeders Hainaut, te Binche, uitmuntend door hunne puike pianos met dwarssnaren ; [...]" De Vlaemsche school, 1885, p. 194

ANTWERPEN - "314. Liedel, Alexandre, 20, rue de la Fontaine, Bruxelles. Pianos à cordes obliques." Catalogue officiel général, Volume 1, 1885, p. 26

BRUSSEL - "Alexandre Liedel, Brussels, 20, Rue de la Fontaine, 2 pianos." Music Trades Review, 1888, p. 19

INFO EXTRA

 Genealogische informatie op
search.arch.be -  (²²)

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1859-1921

LIEDEL Ernest Ferdinand werd geboren in Steinau, Silezië, Preußen [nu Polen] op 11/09/1808.

Hij is getrouwd te Brussel op 04/01/1840 met Virginie Josèphe Bolsez, geboren in Tubize (België) op 11/01/1818, wonende in Brussel, 'naaister' van beroep. Enkele van zijn getuigen waren Georges MUNDIGO, 35 jaar oud, 'pianomaker', François TEICHMANN, 30 jaar oud, 'pianomaker' en Georges GEHRLING, 26 jaar oud, 'pianomaker' (²²)

LIEDEL F. (y1870)(y1873)(y1878)

LIEDEL Père & Fils (1880)(*1893)

LIEDEL Alexandre (**1885)(y1888)

LIEDEL & Fils (*1893)(*1895)

LIEDEL A. (**1921)

Exposantenlijst Brussel, 1880 | Exposantenlijst Brussel, 1888 | Bronzen medaille Antwerpen, 1885

 

rue de l'Escalier (1840)(²²)(1000B), 8, Avenue de la Toison d'Or (1859)(¹)(1000B), 124, boulevard du Midi (1865)(¹)(1000B), 9, rue de la Querelle (y1870)(y1873)(1000B), 13, rue de la Querelle (y1878)(1000B), 27, rue  du Miroir (1880)(¹)(1000B), 20, rue de la Fontaine (**1885)(y1888)(1000B), 27, rue de la Fontaine (*1893)(*1895)(*1897)(1000B), 29, rue de Pologne (**1921)(1060B), Brussel
LIÉTAERT-BOEDTS Albert
| LIETAERT
 

"Pianos Te koop : verscheidene schoone Okkasie-Pianos, gansch hersteld en zoo goed als nieuw. - Voordeelige prjzen, 10 j. waarbord. Herstellen en stemmen van pianos. Huis A. Lietaert-Boedt, Markt 21, Tielt. - Tel. 84." De Poperinghenaar, 13/05/1944, p. 6

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's, en componist ca. 1926-44

'Musikal.-, Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1926) ------- Verdeler van de piano's V. GEVAERT (1927)

 

20, Groote Markt (x1926)(1927), 21, Grote Markt (y1944), Tielt
LIETZMANN L. & Fils Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921-22 199, rue Moulin (**1921)(**1922), Bressoux
LIEVENS Maurits  

'Pianomaker' ca. 1918

1918 - "Trouwbeloften [...] Maurits Lievens, pianomaker, St-Machariusstr., 56, en Rosalia Nieuwlant, z. b., Slachthuislaan, 23." De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot, 18/12/1918, p. 1 (HetArchief.be)

 

56, St-Machariusstraat (xx1918), Gent
LILLE Henri Joseph Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906-12

'Piano-, Harmonium- u. Orgel-Handlung' (x1906)(x1912)

103, rue de Lessines (x1906)(x1912), Geraardsbergen
LITZMANN Louis Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906 [sinds 1880 (x1906)]

'Piano- u. Harmonium- u. Händler u. -Stimmer' (x1906)

292, rue du Moulin (x1906), Luik
LIVAIN Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890 rue de la Chaussée (y1890), Bergen
LIVAIN Ch.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en blaasinstrumenten-fabrikant ca. 1875-1926 [sinds 1875 (x1912)(**1921)(x1926)]; (xx1911)

'Holz- u. Metallblasinstr.-Macher, Musikal.-, Piano-, Harmonium-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Händler' (x1912)(x1926)

66, rue de la Chaussée (x1912)(**1921)(x1926), Bergen
LIVAIN Edouard  

1894 - "Alentionnons encore une maison de la rue des Soeurs-Grises, le no 13 ; celle qui fait le coin de cette voie et de la rue des Capucins, n° 73 (Van Reck): l'intérieur des magasins de M. Livain, rue de la Chaussée, n° 74, où l'on trouve une tourelle quadrangulaire avec porte en arc surbaissé ; la cour du n° 33 de la rue de Nimy, Café du Foyer du Palais, dont la façade très curieuse a été modernisée il y a vingt ans; les dépendances intérieures du magasin n° 27 de la même rue; " Mons, guide du touriste, 1894, p. 94

ANTWERPEN - "99. Livain, E., 41, rue de la Chaussée, Mons. Echelles harmoniques (brevetées); Tableaux harmoniques et Enharmoniques pour cours de musique; Traités et Méthodes." La galerie des machines à l'exposition universelle d'Anvers, 1885, p. 11

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's en blaasinstrumenten-fabrikant ca. 1885-1921 [sinds 1875 (**1921) ?]

LIVAIN Edouard (xx1885)(1894)(y1896)

Bronzen medaille Antwerpen, 1885

41, rue de la Chaussée (xx1885), 74, rue de la Chaussée (1894)(y1896), Bergen
LIZON F.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912-26 [sinds 1890 (x1926)]; (**1921)

'Uhrmacher, handelt nebenbei mit Pianos u. Harmoniums' (x1912) ------- 'Piano-Handlung' (x1926)

LIZON DE HASPE A. J. (x1926)

 23, rue des Ecoles (x1926), Rebaix
LOGÉ Mathieu  

Tafelpiano ca. 1800, Collectie Muziekinstrumentenmuseum, Brussel, België

 

'Facteur de pianos' rond de 18e eeuw Ciney
LONCKE Frédéric  

Fabrikant en/of handelaar in piano's en 'Facteur d'orgues' ca. 1906-26 [sinds 1836  (x1906)(x1912)(**1921)(x1926)]

'Pianos- u. Orgelfabriek' (xx1911) ------- 'Orgelbauer, Musikal.-, Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Händler' (x1912)(x1926)

 

Esen
LONCKE P.  

'Fabrication d'orgues et pianos' ca. 1857-96; (*1857)(y1873)(x1890)

LONCKE P. (y1873), 'Fbt. d'orgues et de pianos'

LONCKE P. & Fils (x1890)(y1896)

 'Orgelbauer u. Pianohandlung' (x1890)

 

Hoogstaede
LOOMANS P. J. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1860 35, rue Peignes (y1860), Antwerpen
LORET  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890-1912

LORET Soeurs (x1890)(y1890)

'Musikal.- u. Pianohandlung' - waarbij LORET C. L., zelfde adres, 'Orgelbaumeister' (x1890)

LORET C. (y1896)

LORET A. (x1906)(x1912)

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1906) ------- 'Musikal.-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

[52], rue Conscience (x1890)(y1890), 32, rue Conscience (y1896), 93, rue Conscience (x1906), 6, Place Eymond (x1912), Mechelen
LORET Aîné  

"Berigt : by Loret-Aîné, Orgelfabriekant, te St.-Nicolaes, zyn te bekomen aan gematigde pryzen, buitegewon-one schoone en goede pianos der beste fabricatie van 't land, en worden zes jaren gegarandeert. Men kan ook oude Pianos tegen nieuwe verwisselen." Gazette van St. Nicolaes, 20/03/1853, p. 3

"Berigt : Men kan bekomen by Loret Ainé Orgelfabrikant te St. Nicolaes buitengewoone schoone volmaekte Pianos à buffet 1ste kwaliteit, aen 630 franken, 6 jaren gegarandeert, alsook, nog goede oude Pianos enz. enz." Gazette van St. Nicolaes, 12/03/1854, p. 4

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1853-57 [sinds 1841]

'Orgelfabrikant' (**1853)(x1854)

 'Fabrication d'orgues et pianos' (*1857)

Opgevolgd door VAN BEVER Frères (**1921), Brussel

 

 St. Niklaas; (**1853)(x1854)

 De Clinge; (*1857)

LORET Jean Joseph

(1757 - 1847)

 

"J. J. LORET, Orgel en Forto Pianomaaker van Dindermonde in Flaanderen, adverteerd dat hy verkoopt verscheidene schoone KERK-ORGELS, onlangs nieuw gemaakt met veel schoone Stemmen, en Lang Clavier, enz-, alles na de nieuwste styl, waar van de proeve te zien en te hooren is in de Roomsche Kerk te Sneek, als ook in de Roomsche Kerk op 't Blauw Huis, waar dat bovengenoemde die Orgels geleverd en geplaatst heeft, alle voor een zeer civiele prys. Die geene welke van een Orgel of Forto Piano gelieft gedient te wezen, kunnen zïg adresseeren by Reinder Monkel [?] op het groot Zand te Sneek." Bataafsche Leeuwarder Courant, 27/10/1804, p. 3

 

 

'Orgel en Forto Pianomaaker' ca. 1865

"LORET (Jean Joseph), organiste, facteur d'orgue, mécanicien-horloger, né à Termonde le 6 mars 1757, s'est fait un nom distingué parmi les hommes qui avaient une connaissance profonde de la physique, delà mécanique, de l'acoustique, de l'astronomie et de la musique. M. Loret a été pendant 55 ans organiste à St-Gilles à Termonde et carillonneur de la ville, et jouissait d'une réputation méritée. Il fit ses études à Dixmude chez un de ses oncles. Il a livré un grand nombre d'orgues de petite dimension, surtout dans les Abbayes. Cet homme instruit s'établit en 1845 à Malines, où il mourut le 11 septembre 1847." Historique de la facture et des facteurs d'orgue avec la nomenclature des principales orgues ..., 1865, p. 130

Dendermonde
LORET L.  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1890

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1890)

 

 

Grande Place (x890), Dendermonde

 

LOUIGNY 'Fbt. de pianos' ca. 1857; (*1857) Houffalize
LOUTRE Jules  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1906

 

 

174, de Medrodestraat (x1906)(1060B), Brussel

 

LOUVIGNY Henri 'Facteur de pianos' ca. 1858; (*1858) Bilzen
LOUYS Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1926

'Musikal.-, Piano-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Handlung' (x1926)

166, rue de Moscou (x1926), Dampremy
LOUYS-COULON

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 1929

10, Grand Place (*1929), Boussu-Bois
LOZIN L.  

'Pianomaker' en/of handelaar in piano's ca. 1888-1921

'Accordeur de pianos' (x1888)(x1891) ------- 'Piano-Handlung' (x1906) ------- 'Facteur de pianos' (xx1912)

 

20, Annonciadenstraat (x1888), 22, Anonciadestraat (x1891), 37, rue Course des Violettes (xx1903)(x1906), 52, Onderbergen (xx1912)(**1914), 82, Onderbergen (**1921)(y1921), Gent

LUDWIG Alfred  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1912

'Piano-Händler, -Stimmer u. -Reparateur' (x1912)

 

2, rue Peignes (x1912), Antwerpen
LUTHER  

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. ??

Marque déposée 'LUTHER' Bruxelles

 

Brussel
LUYCKX-DEBBAUDT  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1841-56

LUYCKX-DEBBAUDT [H.] (y1842)(*1843)'Accordeur de pianos' (*1846)(**1851)(***1851)

'Accordeur de pianos' (*1846) & 'Magasin de musique' (*1846)

 

 

1, Kwaedham (*1841)(**1842)(y1842)(*1843), 2, Zonnestraet (*1844)(*1845) (*1846)(***1851), 4, Zonnestraet (*1846)(*1848)(*1850)(**1851)(*1853)(***1854), 16, Kwaedham (*1856), Gent

 

 

 

(*1770): 'Nieuwen almanach, curieux en util voor 't jaer 1770', Orgelmaekers p. 56

(*1772): 'Nieuwen almanach, curieux en util voor 't jaer 1772', Ander Instrumentmaekers p. 78

(*1776): 'Nieuwen almanach, curieux en util voor 't jaer 1776', Andere Instrumentmaekers p. 53

(*1821): 'Le guide aux manufactures: ou exposition complète des produits des Produits de l'Industrie Nationale du royaume des Pays-Bas', 1821

(y1822): 'Journal de Bruxelles', 13/12/1822, p. 4

(*1830): 'Almanach du commerce du royaume des Pays-Bas: Bruxelles et ses environs', 1830, p. 166+180

(**1830): 'Almanach-wegwyzer der stad Gend en provintie Oost-Vlaenderen', 1830 Muzyk-Instrumentmakers en herstellers p. 312

(*1831): 'Nieuwen almanach, curieux en util voor 't jaer ... ofte den getrauwen weg ...', 1831, Muziek-Instrumentmakers en herstellers p. 284-285

(*1832): 'Annuaire industriel et administratif de la Belgique par province', 1832, p. 99

(*1834): 'Bruxelles et ses environs', Mauvy, 1834, p. 226+267

(**1834): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Volume 36, 1834, p. 395

(***1834): 'Gazette van Gend', 19/09/1834, p. 18

(**1835): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', 1835, p. 394-395

(xx1835): 'Almanach administratif et industriel de Bruxelles, pour l'année 1835', 1835, p. 226+267

(*1836): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1836, Magazijnen en Depots van Pianos p. 374-375, Fabriekanten van Pianos p. 362

(*1837): 'Gazette van Gend' van 1837

(**1837): 'Algemeenen koophandels-almanak of Wegwijzer der stad Gent, en alle de ...', 1837, Fabrikanten van Pianos p. 158, Muziekinstrumentenmakers en herstellers p. 169

(*1838): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Philippe Gimblet, 1838, Accordeurs van Pianos p. 358, Fabriekanten van Pianos p. 419

(**1838): 'Almanach royal et du commerce de Belgique. Pour l'an 1838', 1838

(*1840): 'Indicateur belge, ou Guide commercial et industriel de l'habitant et de l ...', 1840, p. 229

(**1840): 'Fleur des champs : simple histoire, 1840, p. 5

(*1841): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Vanderhaeghen, 1841

(**1841): 'La facture des instruments de musique en Belgique ...', Ernest Closson, Presses des établissements Degrace à Huy, 1935

(*1842): 'Annuaire politique, écclésiastique, judiciaire, noliaire, militaire ...', 1842

(**1842): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 44', 1842

(y1842), 'Algemeenen koophandel-almanak of wegwyzer der Stad Gend, en alle de steden ...', 1842, p. 223

(*1843): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 45, 1843, p. 435+452-453

(*1844): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 46', 1844, p. 454

(*1845): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1845, Magazijnen van Pianos p. 408, Fabriekanten van Pianos p. 390

(*1848): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1848, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 413, Depots en magazijnen van Pianos p. 414

(*1846): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 48, 1846, Accordeurs de pianos p. 350, Magazijnen en depots van Pianos p. 438 Facteurs of fabriekanten van Pianos p. 420

(*1850): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 81, 1850, p. 447-448

(**1850): 'Bulletin, Volumes 17-18', Brussels (Belgium). Musée de l'industrie de Belgique, 1850

(**1851): 'Almanach du commerce et de l'industrie‎', 1851, Brussel p. 457-458, Gent p. 587, 351

(***1851): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 53, 1851, Fabriekanten van Pianos p. 425, Magazijnen van Pianos p. 444-445, Accordeurs van pianos p. 371

(*1853): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 55, 1853, Magazijnen van pianos p. 446, Accordeurs van pianos p. 373, Facteurs van pianos p. 426

(**1853): 'Gazette van St. Nicolaes', 20/03/1853, p. 3

(**1854): 'Almanach du Commerce et de l' industrie', 1854, Antwerpen p. 20, Gent p. 82, Brussel p. 548, Luik p. 119

(***1854): 'Wegwijzer der Stad Gent en Provinciale almanach van Oost-Vlaanderen', 1854, Accordeurs van pianos p. 372, Magazijnen p. 437, Muziek-instrumenten-makers p. 438, Pianomakers p. 443

(x1854): 'Gazette van St. Nicolaes', 12/03/1854, p. 4

(*1856): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 58, 1856, Pianomakers p. 440, Accordeurs van Pianos p. 367

(*1857): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1857, Bruxelles p. 66, Anvers p. 24

(*1858): 'Vertoog van den bestuurlijken toestand der Provincie Limburg: voor het jaar ..,, Limbourg (Province), 1858

(*1860): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 4', 1860

(**1860): 'Pasinomie: collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique', 1860

(y1860): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1860, Antwerpen p. 42, Brussel p. 248, Luik p. 324, Namen p. 404

(*1861): Organographie: La facture instrumentale depuis 1789 jusqu'en 1857 inclusivement, Adolphe Le Doulcet Pontécoulant, 1861

(x1868): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Pianomakers p. 434

(yy1868): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1868, Bruxelles p. 539

(y1870): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1870, Brussel p. 571

(y1873): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1873, Brussel p. 643, Gent p. 262, Verviers p. 717, Hoogstaede p. 329, Luik p. 414

(x1875): ' The Commissioners of Patents' Journal', 1875, p. 667

(xx1875): 'Adressbuch aller Länder der Erde der Kaufleute, Fabrikanten ...', Volume 21, 1875, Bruxelles p. 29

(*1877): 'Bibliothèque royale de Belgique: Catalogue de la bibliothèque de F. J. Fétis ...', Bibliothèque royale de Belgique, 1877, p. 487

(yy1877): 'Catalogue de la bibliothèque de F.J. Fétis, acquise par l'état belge', 1877, p. 487

(*1878):  'Rapport sur les instruments de musiques à l'exposition universelle de 1878', Chouquet

(y1878): 'Almanach du commerce et de l'industriel', 1878, Brussel p. 714

(x1883): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost ...', 1883, Pianofabrikanten p. 464-465, Accordeurs de pianos p. 334

(**1885): 'Exposition Universelle d'Anvers',  1885, p. 25-27

(xx1885): 'La galerie des machines à l'exposition universelle d'Anvers', 1885, p. 11

(y1885): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1885, p. 904

(*1886): 'Jacquot 'Dictionnaire des instruments de musique', 1886

(x1888): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost ...', 1888, Pianomakers p. 486, Accordeurs p. 358

(y1888): 'Music Trades Review', 1888, p. 19

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Charleroi p. 107, Hoogstaede p. 108, Lüttich p. 108, Mechelen p. 108, Termonde p. 109, Tournai p. 109, Verviers p. 110 (digital.slub-dresden.de)

(y1890): 'Annuaire de la librairie belge: livre d'adresses de tous les ...', 1890, p. 134-136

(x1891): 'Dubbele wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen', 1891, p. 460+pianohandelaars p. 453+accordeurs p. 332

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893 (gallica.bnf.fr)

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895 (gallica.bnf.fr)

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896 (gallica.bnf.fr)

(y1896): 'Annuaire-almanach du commerce de l'industrie de la magistrature et de l ...', 1896, Charleroi p. 182, Hoogstaede p. 418, Malines p. 578, Mons p. 641, Tournai p. 954, Verviers p. 1004

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

 

  (*1902): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1902 (gallica.bnf.fr)

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(xx1903): 'Wegwijzer der Stad Gent en der Provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 1903, Pianomakers p. 527

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906 (gallica.bnf.fr)

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Antwerpen p. 298-299, Bruxelles p. 299-301, Eessen p. 305, Gand p. 305, Grammont p. 306, Huy p. 306, Luik p. 306-307, Mechelen p. 307, Tamines p. 309, Tongeren p. 309, Tournai p. 309-310 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(xx1911): 'Adressbuch aller Länder der Erde, der Kaufleute, Fabrikanten ...', Volume 9, 1911, Anvers p. 266, Bruxelles p. 155-156, Esen p. 402, Huy p. 812, Mons p. 601, Tournai p. 725

(x1912): 'Welt-Adressbuch der gesamten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Anvers p. 404-406, Brügge p. 406, Brüssel PF p. 407-408 & Brüssel PM p. 408-409, Charleroi p. 415, Eessen p. 416, Gent p. 416-417, Grammont p. 417, Lierre p. 418, Louvain p. 418-419, Malines p. 420, Mons p. 420, Rebaix p. 421, Tamines p. 422, Tongeren p. 422, Tournai p. 422-423 (digital.sim.spk-berlin.de)

(xx1912): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1912', p. 583-584

(**1914): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 52, 1914'

(x1914): 'La Derniere Heure', 02/03/1914, p. 6 (HetArchief.be)

(x1918): 'Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk', 27/02/1918, p. 2 (HetArchief.be)

(xx1918): 'De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot', 18/12/1918, p. 1 (HetArchief.be)

(**1921): 'Musique-Adresses Universel', 1921

(y1921): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', 1921, p. 72

(**1922): 'Musique-Adresses Universel, Volume 6, 1922

(x1926): 'Welt-Adressbuch der gesamten Musikinstrumenten-Industrie', 1926, Antwerpen p. 4-7, Binche p. 9, Braine-le-Comte p. 9, Brüges p. 9, Bruxelles PF p. 10 & Bruxelles PM p. 11-14, Charleroi p. 21-22, Dampremy p. 22, Eessen p. 24, La Louvière p. 28, Liège p. 30-31, Lodelinsart p. 31, Mons p. 32, Namur p. 32-33, Ostende p. 332, Ramegnies-Chin p. 34, Rabaix p. 34, Seraing sur Meuse p. 35, Tamines p. 36, Thielt p. 36, Tongres p. 36, Vaux p. 38 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(¹): 'Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours: IXème siècle à nos', Malou Haine, Nicolas Meeùs, Pierre Mardaga, éditeur

(³): Jean-Baptiste LAMPENS Wikipedia

(⁶): 'Makers of the Piano: 1820-1860', Martha Novak Clinkscale

(⁷): 'De geschiedenis van de Gentse pianobouw', Pieter Bouckaert, Tijdschrift voor industriële cultuur, 1e sem. 2007

(⁸): openarch.nl - LIEDEL

(²²): search.arch.be - LIEDEL

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z


 © Copyright all rights reserved