home | Pianofabrikanten in België


Pianofabrikanten in België
-K-

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
KADEL Karel

(1773 - na 1830)

 

Tafelpiano ca. 1818, Christies, 24/09/2002
Tafelpiano ca. 1820, Amsterdam Haags Gemeentemuseum, Den Haag, Nederland
Tafelpiano ca. 1820, Rien Hasselaar Collection, Amsterdam, Nederland
Tafelpiano ca. 1827, andere foto, logo, Vleeshuis Antwerpen, België

 

 

'Facteur et Accordeur des pianos' zoals tafelpiano's ca. 1838-42

Hij werkte eerst in Amsterdam alvorens zich in 1827 te vestigen in Brussel. Zijn zoon, met dezelfde voornaam, 'Karel KADEL' (1805-1849), was eveneens werkzaam te Brussel, en 'Facteur de pianos'. Zie KADEL te Amsterdam.

KIJK OOK NAAR ...

Karel KADEL in Amsterdam, Nederland

 

(*1832), Etterbeek

6, rue des Pompes (**1838)(*1840)(*1842)(1030B), 27, rue du Moulin (18??), Brussel
KANNEMANS 'Fabriek van piano's' ca. 1851-54  

25, Sainte-Anne (**1851)(**1854)(1000B), Brussel

 

KAUFMANN  

Clavecimbel ca. 1930-80, MIM, Brussel, België

 

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's rond 1930, en maakte een piano in opdracht van Victor Horta.

KAUFMANN Knud Barsö (clavecimbelfabricant), Martin Knud (pianofabrikant) en Eric Knud werkten in  Brussel.

 

Schaarbeek
KERKHOFF
| KERKOFF
 

'Facteur de pianos' ca. 1893-1921

Huis gesticht in 1865 (**1921)

KERKHOFF Emile, 'facteur d'orgues et harmoniums' (**1921)

 

 

155, avenue de la Reine (*1893)(*1895)(*1897)(1030B), 11, place Masui (*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(1030B), 7, Place Masui (**1921), Brussel

 

KEUL Jean Baptiste  

 

'Facteur de pianos' ca. 1812 (4) Brussel
KLAES Jean  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1880) Geraardsbergen
KLEIN G.  

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1860  

106, rue Haute (?)(1000B), Brussel

 

KNAPEN
| CNAEPEN

  Brevet van 1851 : "Aux sieurs Knapen frères (J. et P.), domiciliés à Bruxelles, rue des Bogards, 22, un brevet d'invention de cinq années, pour un moyen propre à maintenir la table d'harmonie dans les pianos." Bulletin du Musée de l'industrie, Volume 20, 1851, p. 275

 

'Facteur de pianos' ca. 1851-57

KNAPEN Frères J. & P. (1851)

KNAPEN Chrétien vanaf 1885

1885 - "SUCCESSION - Succession de M. Pierre-François KNAPEN, en son vivant facteur de pianos, décédé à Saint-Gilles-les-Bruxelles, le 7 janvier 1885. M. Chrétien Knapen, frère germain du défunt, facteur de pianos à Paris, est prié de s'adresser en l'étude du notaire Stroobant, rue du Midi, n° 130, à Bruxelles." Le Figaro, 26/02/1885, p. 4 - Kijk ook bij Chrétien KNAPEN, Parijs.

22, rue des Bogards (B1851)(**1854)(1000B), 36 rue de Bogards (*1857), Brussel
KNUDDEN Aloîs

 

Fabrikant en/of handelaar in rechte piano's ca. 1870-1909; (*1891)

'Facteur de pianos' (*1893)

'Professeur de musique et facteur en pianos' (*1877), dus organist van Sint-Jacobs, professor van piano, viool en zang

'A. WOLTER Paris' en 'Henri HERZ Paris' verkocht onder de naam 'Fabriqué pour A. KNUDDEN - Anvers'

Failliet in 1891 (3)

Beschilderde rechte piano (waarschijnlijk het werk van "KNUDDEN Edouard, artiste-peintre, rue des Serments, 9") n° 7701 rond 1880, Musée du piano Limoux, Frankrijk (zie de bovenste merkplaat)

 

34, rue Aremberg (*1877)(1891)(3)(*1893)(*1895)(*1896) , Longue rue Neuve (*1897)(*1903)(*1906)(*1907)(*1909), Antwerpen
KOELLER E. Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1880  Brussel
KRAUSSE K. 'Fabricant de pianos' ca. 1851-66  

12, rue de la Paix (**1851)(**1854)(*1857)(***1861)(*1862)(x1866)(1050B), Brussel

Fabriek te Namen ?

 

KRONIG François  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1909) Brussel
KRYN L.  

NECROLOGIE

1918 - "Aangiften van overlijdens van 18 maart 1918 : [...] L. Kryn, pianomaker, 41 j. echtg. van C. Janssens, Lge Koepoortstr., 38." L'indicateur - De aanwijzer, 24/03/1918, p. 1 (HetArchief.be)

 

'Pianomaker' ca. 1918 38, Koepoortstraat (x1918), Antwerpen
KUFFERATH Hubert Ferdinand

(1819 - 1896)

 

1854 - "De piano, tot heden het instrument à la mode, zou, naar men verzekert, hare wereldheerschappij bedreigd zien. Veelvuldig waren sints lang de klagten over de ondankbaarheid en het onvoldoende der piano-forte, en meer dan eene poging werd er aangewend om daaraan tc gemoet te komen, maar tot heden met weinig of geen gunstig gevolg. Nu heeft de heer Küfferath te Brussel een muziekinstrument uitgevonden, waaraan hij den naam geeft van orchestrium, omdat de uitwerking er van met die van een geheel orchest zou gelijk staan. Wat den uiterlyken vorm betreft, zou het niet meer plaats weg nemen dan een gewoon staartstuk, en het bespelen geene meerdere moeite kosten dan van eene gewone piano. Dc prijs zou daarbij niet veel hooger zijn dan men betaalt voor een goede Erard. De heer Küfferath is den 13den Maart op een concert te Brussel voor het eerst als solist op zijn orchestrium opgetreden. Wij zijn verlangend te vernemen, welken indruk hij op zijn auditorium gemaakt heeft." Algemene konst- en letter-bode, 18/03/1854, p. 90

 

Facteur d'orchestrions ca. 1854

"Le 10 juin 1819, à Mulhein sur la Ruhr, naissance de Hubert-Ferdinand Kufferath, professeur de piano et compositeur établi à Bruxelles." Le Guide Musical: Revue Internationale de la Musique et de ..., 4-11/06/1874, p. 20

13, rue de la Charité (yy1877), Brussel
KUHN N.  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in piano's  (°1885) Brussel
 

 

(*1832): 'Annuaire industriel et administratif de la Belgique par province', 1832, p. 298

(**1838): 'Almanach royal et du commerce de Belgique. Pour l'an 1838', 1838

(*1840): 'Indicateur belge, ou Guide commercial et industriel de l'habitant et de l ...', 1840, p. 229

(*1842): 'Annuaire politique, écclésiastique, judiciaire, noliaire, militaire ...', 1842, p. 80

(**1851): 'Almanach du commerce et de l'industrie‎', 1851

(**1854): 'Almanach du Commerce et de l' industrie', 1854, Anvers p. 20, Gand p. 83, Liège p. 119, Bruxelles p. 548

(*1857): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1857

(*1860): 'Pasinomie: collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique', Belgium, Administration centrale de la Pasicrisie, 1860

(***1861): 'Annuaire du commerce Didot-Bottin', 1861, p. 2336

(*1862): 'Annuaire et almanach du commerce, de l'industrie', 1862, p. 2555

(x1866): 'Annuaire du commerce Didot-Bottin', 1866, p. 2640

(*1877): Livre des adresses de la ville d'Anvers, 1877

(yy1877): 'Annuaire du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles', 1877, p. 33

(*1891): 'Jurisprudence du port d'Anvers, 1891

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(y1918): 'L'indicateur - De aanwijzer', 24/03/1918, p. 1 (HetArchief.be)

(**1921): 'Musique-Adresses Universel', 1921

(*1922): 'Musique-Adresses Universel', 1922

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(1): Museum Vleeshuis. Catalogus van Muziekinstrumenten

(2): Adresboek Antwerpen, 1877-78

(3): 'Lijst der Gefailleerden 1808-1912 te Antwerpen', Stadsarchief

(4): 'De beginperiode van de pianobouw in de Belgische provincies 1761-1851', Pascale Vandervellen, 2015, p. 7


 © Copyright all rights reserved | contact