home | Facteurs de pianos en Belgique


Facteurs de pianos en Belgique
-M-

Liste non exhaustive ouverte à toutes les informations, précisions, rectifications, photos ... 
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Marques Image Infos Adresses
     
MACAUX L. Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906  

rue Seutin (x1906), Nivelles

 

MACHTELINCK G.
| MACHTELYNCK
Facteur et/ou marchand de pianos automatiques ca. 1912-14

'Fabrique de pianos automatiques, à manivelle et avec Lumière électrique' (xx1912)

 

51, Koophandelsplaats (xx1912)(**1914), Gand

 

MAESEREEL Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1848-61  

Tour Rouge (*1848)(**1851)(**1854), 12, Roodetorenstraet et les ateliers : Brugschepoort (*1848)(**1849)(***1851)(**1853)(*1855)(*1856)(*1858)(*1861), Gand

 

MAESSCHALCK François  

'Ouvrier en pianos' ca. 1914

1914 - "Etat-civil de Gand, mariages du 10 janvier [...] François Maesschalck, ouv. en pianos, à Ledeberg, et Jeanne De Corte, ouvr. de fabr., rue de l'Atelier, 75. " Journal de Gand: politique, industriel, commercial et litteraire, 11/01/1914, p. 3 (HetArchief.be)

 

 

Ledeberg, Gent

 

MAGGI-ROBA

 

Brevet de 1873 : "Au sieur M. Maggi-Roba, à Liège, invention (17 octobre); perfectionnements apportés à la clarinette Boehm." 1873 (²)

 

Facteur et/ou marchand de pianos droits et autres instruments ca. 1873-1906

MAGGI-ROBA (1873)(²)

MAGGI M. (x1890)(x1906)

'Musikal.- u. Instrumentenhandlung' (x1890)(x1906)

 

37, rue de la Régence (?), 43, rue de la Régence (**1906), 41-43, rue de la Régence (x1890)(x1906), Liège
MAGERMAN  

 

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 19??

MAGERMAN Gebr. (?)

MAGERMAN A. (?)

Oosterzele

55, Godshuisham (?), Gand

MAHEU Charles

Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

'Facteur d'instruments' (°1890)  

Gand | Tournai | Virton

MAHILLON C. & Co  

Ce facteur a ouvert un atelier dont la fondation est documentée.
Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

 

'Facteur de pianos' (°1836) Bruxelles
MAHAUDEN Adolphe & Fils  

'Manufacture d'orgues, pianos et Orchestrions' ca. 1921

 

 

65, rue de l'Hôpital (**1921), Grammont

 

MAIRESSE Armille  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1912-21 [depuis 1895 (**1921)]

'Metallblasinstr.-Macher, auch Händler mit Pianos u. Musikinstr.' (x1912)

 

 

5, rue de Genly (x1912), 7, rue de Genly (**1921), Frameries

 

MAISON BEETHOVEN  

Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

 

Facteur et/ou marchand de pianos  (°1870) et (°1895) Bruxelles
MAISON MOZART Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1912-21

1912 - Propriétaire : Henri PALVEN (x1912), 'Piano-Händler, -Reparateur u. -Stimmer'

30, rue Gillon (x1912) (**1921)(1210B), Bruxelles
MALFEYT A.  

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 1932

 

8, rue des Soeurs Blanches (**1932), Ostende
MANNEKENS Adriaan Franciscus

(1773 - 1857)

 

Piano carré ca. 1830-40, Vleeshuis, Anvers, Belgique

"Sedert 30 jaren heeft België een groot getal pianomakers opgeleverd, maar de eerste die hier zich als goed en solied pianomaker deed kennen is de heer Adriaan Franciscus Mannekens, den 9 Mei 1773 te Eeckeren geboren, zoon van Cornelius Mannekens, organist en onderwijzer te Brasschaat. Eerst leerde Mannekens het schrijnwerken te Antwerpen en te Brussel, op het laatst der voorgaande eeuw. In het dorpsleven opgevoed, bezat Mannekens eene groote eenvoudigheid, die gepaard ging aan eene strenge levenswijze. Daarenboven was hij zeer gierig en had een goed begrip. Na eenigen tijd te Brussel verbleven te hebben, zond Mannekens vader zijn zoon naar Parijs, hetgeen Adriaan dan ook beviel, met die neiging die hem voor de kunst bezielde, en omdat hij met zoo veel lof hoorde spreken over de pianofabriekanten van Parijs. Bij wie hij aldaar zijne studiën voortzette, hebben wij niet kunnen vernemen. Na verscheidene jaren in Parijs verbleven te hebben, waar hij zelfs eene piano maakte voor eene zijner kennissen, vestigde hij zich te Antwerpen, en weldra waren zijne speeltuigen in de grootste familiën verspreid. Zijne eerste pianos, waarvan er nog heden vele bestaan, en die merkwaardig sterk zijn, waren vierkant en van kleinen vorm. Zij waren gewoonlijk maar van vier en een half octaaf. Weldra was zijn toestand zoo bloeiend, dat Mannekens ook staartstukken leverde. Het eerste vervaardigde hij rond 1815 of 1816; het werd aangekocht ter gelegenheid van het huwelijk van wijlen mijnen vader Johannes Jacobus Gregoir, met J. Huens, een groot liefhebber van muziek, en die verscheidene instrumenten speelde. Deze piano was van groot model. Op dezelve stond een basson, triangle, eene groote-trommel, en in 't geheel zes voetpedalen. De fabrikatie nam zoodanig toe, dat Mannekens geen werkvolk genoeg kon bekomen. Onder zijne werklieden hebben bijzonder uitgemunt: Pieter F. Peel, geboren te Ryssel, die in 1807 reeds bij Mannekens werkzaam was, en in 1848 in 79jarigen ouderdom overleed, Pieter Eliaerts, A. Strijbos, Joh. Jos. Le Gois (1816) en A. J. Doms. Mannekens gelastte zich ook met het stemmen van pianos. (la suite )

'Facteur de pianos' et 'facteur de clavecins' ca. 1825-57

MANNEKENNS A. J. (*1825)

MANNEKENNS A. (**1828), 'Facteur de clavecins'

MANNEKENS Adrien Fr. (**1840)


(la suite)

Hoewel zulks hem eenen kostbaren tijd wegnam, schat men dat hij niet minder dan vyfhonderd pianos vervaardigde. Het is bijzonder onder het fransch gebied, toen Antwerpen zoo bloeiend was, dat de piano-fabriek van Mannekens zich ontwikkelde. De talrijke concertos en muziekale avondfeesten welke toenmaals te Antwerpen plaats vonden, konden wel niet anders dan eenen krachtigen invloed op het pianomaken uitoefenen. Mannekens leefde niet uitsluitend voor zijne pianos, maar oefende zich in de geleerde wetenschappen, iets wat hem in staat stelde om de kunst ook in andere opzichten, dan zijn eigenlijk vak, van nut te zijn. Rond het jaar 1850 werd Mannekens, die zich door zijne bekwaamheden algemeen geacht gemaakt had, aangetast door hevige rhumatisma; hij was sedert dien tijd gedurig aan ziekte onderhevig, en wel zoo zeer dat hij, in 't jaar 1853, van zijn beroep afzag en zijne oude dagen te Brasschaat ging overbrengen, waar de goede grijsaard den 5 Junij 1857, in 84jarigen ouderdom overleed. Mannekens werd van zijne vroegste jeugd af tot de aanzienlijke kringen der samenleving toegelaten. Hij beminde de kunst buitengewoon, en was in den hoogsten graad een vriend van regelmatigheid en orde. Als mensch was hij achtenswaardig, om zijn edel karakter en zijne goede hoedanigheden. Mannekens was ongehuwd en verwant aan de in de provincie Antwerpen zoo gunstig in het onderwijs bekende familie Mannekens." De Vlaemsche school: tijdschrift voor kunsten, letteren en ..., Volumes 11-12, 1865, p. 96-97, Ed. Gregoir

Koeypoortstraet (*1825), 1124 [?], rue (longue) Porte aux Vaches (**1828), 1121, rue (longue) Porte aux Vaches (**1838)(*1840), 1121, Place aux Vaches (**1851)(**1854)(*1857), Anvers
MARET G.  

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 1912

'Musikal.-, Piano- u. Harmonium--Handlung' (x1912)

 

Dampremy
MARET-HANS J.  

"Pianos, auto-pianos, harmon. Grd choix. Maret, 18, pl. Lehon, Brux." La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie, 19/09/1918, p. 4

"Pianos et lutherie en gros. — Editeur. — Musique-Pianos-Harmoniums." Musique-Adresses Universel', 1922

 

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 1912-22 [depuis 1900 (x1912)]

'Musikal.-Verlag, Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

Pub Musique-Adresses 1921

9, Place Lehon (x1912)(1030B), 13, place Lehon (*1918)(**1921)(*1922)(1030B), Bruxelles
MARICHAL H.  

'Facteur de pianos' ca. 1929

 

106, rue de Bouvy (*1929), Houdeng
MARLIERE G.  

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 19??

 

Braine L'Alleud
MARLOT Camille

 

"Orchestrions, pianos, grand choix. C. Marlot, 179, bd du Hainaut." La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie, 20/08/1918, p. 4 (HetArchief.be)

 

Facteur et/ou marchand de pianos, pianos mécaniques et orchestrions electriques ca. 1911-22

Repris par P. CARNIN.

 

44, rue Plettinckx (xx1911)(1000B), 179, boulevard du Hainaut (1912)(¹)(***1918)(*1922)(1080B), 179, boulevard Maurice-Lemonnier (1913)(¹)(1918)(**1921)(1000B), Ateliers : 72, rue de la Caserne (**1921)(*1922)(1000B), Bruxelles

 

MARTENS  

GAND - "MARTENS, à Gheel (Anvers). - Un petit carillon à lames d'acier, exposé à Gand, a obtenu une médaille de bronze." Le guide aux manufactures: ou exposition complète des produits de l ..., 1821, p. 77

 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1821

Médaille de bronze Gand, 1821

Geel
MARTENS Fr.  

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 18??

Et aussi vendu par MARTENS A., Anvers, 44, Sint-Laureysstraat, Anvers

 

Anvers
MARTENS Henri

"Avis aux pianistes. - H. Martens, facteur et accordeur de pianos de Bruxelles, aux Trois Rois, Grande Place, à Ypres." Le Progrès, 09/11/1851, p. 4

 

'Facteur de pianos' ca. 1841-50

LICHTENTHAL-MARTENS ca 1841-50, - voir LICHTENTHAL (°1823)

BRUXELLES - "Monsieur Henri Martens, à Bruxelles, qui a exposé, sous le n° 700, deux pianos dont la qualité de son est convenable pour accompagnement de la voix." Rapports du jury et documents de l'exposition de l'industrie belge en 1841, 1841

BRUXELLES - "N° 700. M. Henri MARTENS, rue du Pachéco, 58, à Bruxelles. (Brabant.) Deux Pianos en palissandre." Catalogue des produits de l'industrie Belge admis à l'exposition de 1841, p. 189

Mention honorable Bruxelles, 1841

 

 38, rue Pachéco (*1841)(1000B), 31, rue du nouveau Pachéco (près le boulevard de Waterloo)(vers 1850)(1000B), Bruxelles
MARTIEN Alfred-DE PROOST Gebr.

 

'Fabrique de pianos' ca. 19?? Ateliers : 61, Van der Keilenstraat (19??), Anvers

12, Zavel (19??), Zottegem

MARY Ph.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890

'Musikalien-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1890)

 

15, rue d'Havré (x1890), Mons
MASSARDO P.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890; (x1890)

'Pianohandlung' (x1890)

 

Spa
MASSARDO Victor Vve.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906

'Pianohandlung' (x1906)

 

84bis, avenue du Marteau (x1906), Spa
MASSART J.  

TÊTE D'UNE FACTURE

 

Facteur et/ou marchand de pianos droits et harmoniums ca. 1921-29

MASSART J., successeur de DEREUSME (°1845)

7, rue Grétry (**1921)(*1929), Atelier : 20, rue Méan (**1921), Liège
MASSAUX Auguste Joseph 'Facteur d'instruments' ca. 1838  

135, ruelle du Livre (**1838), Anvers

 

MASUY Fernand

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1929

 

24, rue de la Croyère (*1929)(????B), Bruxelles

 

MATARDO Vve. Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

avenue du Marteau (x1912), Spa

 

MATON F.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890-1912; (x1890)

'Musikal.- u. Pianohandlung' (x1890)

'Musikal.-, Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

 

[4], place de la Victoire (x1906)(x1912), Chatelet

 

MATON L.  

Ce facteur a ouvert un atelier dont la fondation est documentée.
Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

 

'Facteur de pianos' (°1850) Bruxelles - Charleroi
MATTHIJS J. & Fils
| MATTHYS
Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1921  

8 & 10, avenue Jean Volders (**1921)(1060B), Bruxelles

 

MATTHIJS Michel
| MATTHYS
 

Piano droit ca. 1860, MIM, Bruxelles, Belgique

Pourquoi Pas?, 26/02/1926, p. 238 (donum.uliege.be)

 

 

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 1860-1934

"MICHEL MATTHYS, 16, rue de Stassart, Ixelles, tél. 158.02. Représentant général pour la Belgique des pianos « Rönisch Ginnert ». AUTO-PIANOS à pédales et électricité HUPFELD. Rouleaux Animatic." Pourquoi Pas?, 03/04/1925, p. 10 (donum.uliege.be)

"Avant d'acheter un Piano ou un Autopiano, adressez-vous à Michel Matthys, représentant des Pianos Ruch. de Paris, dont l'Exposition des Arts décoratifs consacre le succès. Pianos cordes croisées garantis 15 ans, 5,000 fr. Magasin et atelier de réparation, Vente. échange et accords : 16, rue de Stassart, Ixelles. Téléph. 155-92." Pourquoi Pas?, 25/09/1925, p. 9 (donum.uliege.be)

"Comme par le passé, fidèle à la bonne tradition MATTHYS vend et vendra exclusivement des pianos - 27, rue de la Concorde (av. Louise). Tél. 12.53.95 (anciennement 16, rue de Stassaert)" Pourquoi Pas?, 06/04/1934, p. 27 (donum.uliege.be)

 

16, rue de Stassart (**1925)(x1926)(1050B), 27, rue de la Concorde (av. Louise)(**1934)(1050B), Bruxelles
MATTHYS Jérôme Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906-12

'Piano-, Harmonium-, Musikinstr.- u. Sprechm.-Handlung' (x1912)

 

[27], rue d'Est (x1906)(x1912), Roulers

 

MATTON F. Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1911; (xx1911)  

Châtelet

 

MAUERSBERG

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1841

 

29, rue d'Etoile (?)(⁶), Bruxelles

 

MAWHOUT H. Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906  

27, rue de l'Empereur (x1906)(1000B), Bruxelles

 

MAYER & VANDEN WYNGAERT Facteur et/ou marchand de pianos électriques ca. 1929  

79, Longue rue Pothoek (*1929), Anvers

 

MAZET A.
| MAZOT

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1897-1912

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

19, rue du Gentilhomme (*1897)(*1903)(*1905)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(1000B), 170, rue Royale (xx1911)(1000B), 59, rue du Méridien (x1912)(1210B), Bruxelles

 

MAZZOLETTI E.  

Ce facteur a ouvert un atelier dont la fondation est documentée.
Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

 

Facteur de pianos automatiques (°1898) Bruxelles
MECHELAERE Edm. & Co  

 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890

'Musikal.-, Piano- u. Instrumenten-Handlung' (x1890)

42, rue Sud du Sablon (x1890), Bruges
MEERENS  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1857-90

MEERENS C. (xx1875)

MEERENS J. (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Handlung' - 'Piano-Niederlage von Henri Herz in Paris'

 

 

62, rue Neuve (*1857)(1000B), 5, rue Paroissiens (***1861)(*1862)(x1866)(1000B), 62, rue Royale (xx1875)(1000B), 152, rue Royale (x1890)(1000B), Bruxelles

 

MEERENS Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1851-54  

638, Marché aux Œufs (**1851)(**1854), Anvers

 

MEERENS

 

 

"De heer Meerens, zoon, is voornemens in deze stad, veldstraet, n° 66, een volledigen winkel van oude en hedendaegsche muziek te openen; waerdoor de kunstoefenaren en liefhebbers voortaen in de gelegenheid zullen gesteld zyn, zich alhier alle muziekwerken aen te schaffen, die zy tot dus verre hy den vreemde moeten halen." De Eendracht, 22/10/1848, p. 44

 

 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1848-54

VIENNE - "M. Ch. Meerens a obtenu le diplôme de mérite à l'Exposition universelle de Vienne pour son système de notation musicale. — M. Gevaert, directeur du Conservatoire de Bruxelles, vient de lui adresser une lettre où il déclare adhérer à la nouvelle évaluation du diapason, due à M. Meerens (864 vibrations pour le la) qui a l'avantage d'avoir une base scientifique et de ne différer du diapason normal français que d'une quantité inappréciable pour l'oreille. M. Gevaert signale ensuite quelques avantages il mêle des réserves à ses éloges; en admettant qu'il y ait progrès il se demande si ce progrès compenserait la perturbation immense qui serait occasionnée dans la pratique musicale actuelle par l'adoption des idées de M. Meerens." Revue et gazette musicale de Paris, 1873, p. ?

Diplôme de mérite Vienne, 1872

 

 

24, Koeistraet (**1853), 66, rue de Champs (***1848)(**1849)(*1850)(***1851)(**1854), Gand

 

MEERENS J. A.  

"Grand magasin de musique, de pianos, et de toutes sortes d'instrumens, Place Simon Stevens, N° 7, à Bruges. Mr. J. A. MEERENS, a l'honneur d'informer MM. les amateurs qu'il vient de recevoir un très grand assortiment de Pianos, de tous les meilleurs facteurs Anglais, Français, Allemands et Belges; il invite avec instance MM. les amateurs à venir voir ces beaux instrumens, et leur donne l'ssurance que dans aucun autre magasin, ils n'obtiendront tant d'avantages que chez lui. - Il vend de superbes PIANOS, Anglais et autres, à table métallique à six octaves et plus, au prix de fr. 525.00 à fr. 800.00. (la suite )

 

 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1836


(la suite)

Il tient aussi toutes sortes d'instrumens d'orchestre et de musique militaire, de la meilleure qualité et au plus bas prix. On peut également se procurer chez lui, toute la musique gravée à Leipsich, Bonn, Francfort et Mayence, on obtiendra une remise proportionnée à l'importance de la demande. Il expédiera franc de port toutes les demandes que l'on voudra bien lui adresser." Petites Affiches De Courtrai, 01/09/1836 (Beeldbank Kortrijk)

 

 

7, Place Simon Stevens (**1836), Bruges

 

MEGENS L. Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1912

'Zigarren-Händler, führt auch Pianos, Musikinstr. u. Sprechm.' (x1912)

 

71, avenue de Mérode (x1912), Turnhout

 

 

MEGENS Stanislas

Fabrique de pianos, Stany MEGENS

 

'Facteur de pianos' droits et harmoniums ca. 1890-1926; (x1906)(x1912)

'Pianobauer u. -Stimmer' (x1906)

'Pianobauer, -Reparateur u. -Stimmer' (x1912)

EXTRA INFO

De Familie Megens de Gierle

Avenue de Mérode (*1929), Gierle
MELIS J.  

Facteur et/ou marchand de pianos electriques et orchestrions ca. 1906-21

MÉLIS F. & Fils (xx1911)

'New York Musics Stores' (xx1911)

 

17, Longue rue Porte-aux-Vaches (x1906)(xx1911)(**1921), Anvers

 

MERCIET Honoré  

Brevet de 1849 : "5° Au sieur Merciet (Honoré), constructeur de pianos, domicilié à Mons, un brevet d'invention de dix années, pour un pupitre mécanique" Pasinomie, ou Collection complète des lois, décrets, arrêtés et ..., Volume 19, 1860, p. 218  -  "Un facteur de pianos, M. Merciet, a inventé, à Mons, un pupitre guide-main, à l'aide duquel peuvent écrire les aveugles ainsi que les personnes non affectées de cécité qui voudraient écrire la nuit." Moniteur de l'enseignement : Journal de l'Association professorale ..., Volume 1, 1850, p. 23

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1848-51

HAINAUT - "N.° 300. — MERCIET, Honoré, facteur de pianos, à Mons. Un Piano - buffet, ( invention nouvelle)." Catalogue de l'exposition des produits de l'Agriculture & de l'Industrie de la province de Hainaut, 1851, p. 54

Liste des exposants Hainaut Mons, 1851

 

Mons
MERLÉ August  

 

"PIANOS MET GARANTIE TE KOOPEN, Van de beste facteurs vап Рагуs, met twee snaeren, 6 octaven; item 3 snaeren en 6 ½ Octaven. Deze instrumenten zyn met groote harmonie-tafels op colommen, en blyven hun accord behouden verscheyde maenden, en zyn gesnaerd met extra numéros, waarvаn 3 passeert in dikte n° 1 van alle andere facteurs. Te bevraegen in de Majorlynstraete, п. ° б, te Gend." Gazette van Gend, 7 maert, 1825, p. 3

"Prof. van piano en magazijn van pianos." Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 1, 1863

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1833-67

En 1829  il a eu un magasin de pendules;(*1829)

MERLE, zoon (*1831)(*1832)(*1833)(**1834)

MERLÉ Fils a eu la même adresse comme LANGENSCHEID en 1834 : Veldstraet 25.

MERLE (A.) oudsten (*1836)(**1837), MERLÉ August oudsten (*1843)(*1844) - MERLÉ Aîné (**1842)(**1853)(**1854)

MERLÉ Gebr. (*1859)(**1862)(**1865)(y1867)

MERLÉ Louis, 'Accordeur de Piano', Galgenbergstraat 18 (*1845)(***1851), Stuksken 42, (*1856), Walpoortstraat 4 (**1865)(*1866)

Plus tard nous trouvons MERLÉ A., Onderbergen, 17, professeur de piano et magasin de pianos (*1866).

Marjoleinstraet ? (*1833), [25], Veldstraet (*1829)(*1831)(*1832)(**1834), 33, Veldstraet (*1836)(**1837), 52, Kleyne Koornmarkt (*1838), 24, Cammerstraat (*1839)(***1840)(*1841)(**1842)(*1843)(*1844)(*1845), 28, Kammerstraet (*1848)(*1850)(***1851)(**1854), 15, Onderbergen (**1853), 17, Onderbergen (*1859)(**1862)(*1863)(**1865)(y1867), Gand
 

MERLIN Jean Joseph

(1735 - 1804)

Peinture ca. 1780  - Peintre : Thomas Gainsborough -  Compositeur : Johann Christian Fischer, ca. 1780 ca.  - Piano carré : de Jean-Joseph Merlin (squarepianotech.com)

Piano-clavecin de 1780, Londres, Deutsches Museum, Munchen, Allemagne
Piano carré-vertical ca. 1780-90, MIM, Bruxelles, Belgique
Piano carré de 1783, Marlowe A. Sigal Collection, Newton Center, U.S.
Piano à queue de 1786, Simon Houfe, Angleterre

'Facteur de pianofortes' ca. 1780-86

Il déménageait à Londres.

Combination d'un Clavecin-piano

Huy, Belgique

Paris, France

Londres, Angleterre

MERTENS François Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890

MERTENS-CLAESSENS F. (x1890), 'Piano- u. Harmonium-Händler'

49, Chaussée de Turnhout (x1890), Anvers
MESMAKER H.
| MESSEMAKER | MESSEMAKERS | MESSEMAEKERS | MESSEMAEKER

 

 

"[...] There is also the warehouse of Mons. Messemaker, rue de Loxum,where there is amusic shop, and music I believe let out on hire. Also a good music shop in the rue de Madelaine, and another in the rue d’Or." The Economist's New Brussels Guide, Containing a Short Account of Antwerp, 1839, p. 48

 

 
 

Facteur et/ou marchand de pianos, éditeur de musique et compositeur ca. 1820-50

'Professeur et marchand de musique' ca. 1819-50; (*1827)

'Facteur d'instrumens' (*1830)

"Bruxelles [...] S. M. l'Impératrice douairière de Russie a fait présent à M. Messemaekers, professeur de piano, d'une superbe bague et brillans, pour un nouvel ouvrage de sa composition, dont il avait eu l'honneur de faire hommage à S. M." Le véridique de Gand : journal politique, littéraire et commercial, affiches, 29/11, 1818, p. 1

 

Loksumstraat (x1819), 287, Loksumstraat, section 7 (x1820)(1000B), 298, rue du Loxum (*1827)(1000B), 12, rue de Loxum, section 7  (*1830)(xx1835)(***1836)(xxx1839)(1000B), 287, rue du Loxum (ca. 1850)(1000B), Bruxelles
MESTDAGH Stephan Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906-11  

53, rue Simonis (x1906)(xx1911)(1050B), Bruxelles

 

MEYER P.

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 1906

36, rue d'Ophem (x1906)(1000B), Bruxelles
MEYNNE Guillaume, l'aîné

(1821 - ?)

 

 

Facteur et/ou marchand de pianos, compositeurs et éditeurs de musique ca. 1850-85

MEYNNE G. & J. (ca. 1850), Guillaume et Joseph

Repris par R. BERTRAM au moins dès (**1885)

 

10, rue Saint-Jean (ca. 1850)(**1885)(1000B), Bruxelles
MICHEL-MONART  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1912

Propriétaire : Fernand MICHEL (x1912), 'Musikal.-Verleger, sowie Musikal.-, Piano-, Harmonium- u. Sprechm.-Händler' (x1890)

 

 

La Poste (x1912), Silly

 

MIGNOT  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890; (x1890)

'Piano- u. Instrumenten-Handlung' (x1890)

 

 

Zele

 

MIGNOT J.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906

 

 

31, rue des Stations (x1906), Lokeren

 

MILLE Joseph 'Facteur et/ou marchand de pianos électriques ca. 1912-14 [depuis 1875 (x1912) à Anvers]

'Piano-Händler u. -Reparateur' (x1912) à Anvers

 

57, Place Falcon (x1912), Anvers

49, rue Van Hulthem (**1914), 49, Monckhovenstraat (**1914), Gand

 

MILLET Roger  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1921

 

 

18, rue Childéric (**1921), Tournai

 

MINOT H.  

Ce facteur a ouvert un atelier dont la fondation est documentée.
Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

 

'Facteur de pianos' (°1850) Bruxelles
MOEREMANS Albert  

Fabrikant en/of handelaar in piano's ca. 1907-29

MOEREMANS L. (*1907)

 

 

Vlaanderenstraat (*1907), 4, Kortedagsteeg (*1929), Gand

 

 

MOEREMANS Alphonsus
| MOERMAN Alphonse

(ca. 1855 - 1917)(**1917)

 

 

'Pianomaker' jusqu'à 1917

1917 - "Décès [...] 24 avril: [...] Alphonse Moerman, 62 a., fab. de pianos, r. de Blankenberghe, 24." Nieuwe Gazet van Gent', 27/04/1917, p. 3 et Journal de Gand: politique, industriel, commercial et litteraire, 29/04/1917, p. 3 (HetArchief.be)

 

 

24, Blankenberghestraat (**1917), Gand

 

MOEREMANS Albert  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1907-29

VOIR AUSSI ...

  Maison MOEREMANS à Gand

 

rue de Flandre (*1907), 4, rue Courte-de-Jour (*1929), Gand
MOEREMANS Eugène Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1929 122, rue Haute (*1929), Gand
MOEREMANS Julien Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1929 60, rue de Flandre (*1929), Gand
MOEREMANS Léon  

Cliquez ici pour avoir accès à la notice complète dans la rubrique appropriée.

 

Facteur et/ou marchand de pianos  (°1880) Gand
MOERMAN E.

Pub dans 'Gazette van Maldegem', 25/06/1925

 

"PIANOS Occasion exceptionnelle : à vendre huit pianos, qui ont été un certain temps en location. Marques Pleyel, A. Bord, Paris, Dopéré et Berden, cordes croisées, Van Hyfte, et deux pianos Moerman, à des prix avantageux. S'adresser Moerman, rue Haute, 122." La Flandre libérale, 25/02/1914, p. 6 (HetArchief.be)

"HUIS MOERMAN Hoogstraat, 122, Gent. Voor eene goede Piano, Auto-Piano, Harmonium of Occasie-Piano, wend U naar het Huis Moerman, daar zult ge vinden, goede, goedkoope en schoone Pianos, zooals men gewoonlijk vraagt, doch zelden vindt, al mijne Pianos hebben heldere en zangrijke toonen, worden geleverd met 20 jaar waarborg en 2 maand op proef gegeven. Groot getal brieven van groote tevredenheid kunnen getoond worden. Op aanvraag van betaling. Elektrieke Pianos, merk KUHL & KLATT, Berlijn. Wendt U dus voor gediend te worden in volle vertrouwen tot het Huis Moerman GENT, 122, Hoogstraat, 122, Gent. Het huis heeft geene hulphuizen." Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst, 29/06/1914, p. 4 (HetArchief.be)

"PIANOS. — Het huis MOERMAN, Hoogstraat 122, Gent, verlangt te koopen: 50 oude pianos. (1127.) PIANOS. — Twee prachtpianos te koopen, Moerman, Hoogstraat, 122, Gent." 't Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom, 10/10/1918, 2 (HetArchief.be)

 

 

'Pianofabriek' ca. 1914-25

On trouve aussi à Ypres un marchand/facteur de pianos avec le nom MOERMAN, dès 1850-1910.


(la suite)

"Pianos : Het huis Moerman, Hoogstraat, 122, verlangt te koopen 150 oude Pianos." De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot, 28/09/1918, p. 1 (HetArchief.be)

"Pianos - Wendt U voor eene goede en deugdelijke Piano, alleenlijk tot het huis Moerman, Hoogstraat, 122, Gent, tram n. 3." De Volksstem, 21/04/1920, p. 4

PHOTO

de la maison E. MOERMAN, Geldmunt, Gand
(Beeldbank Gent)

 

 MAISON PRINCIPALE : Magasin : 122, rue Haute (x1914)(**1918)(**1920)(1925), Geldmunt 19??), 31, Elisabethgracht (1925), Gand

SUCCURSALE : Amsterdam, Ostende et Eeklo

MOLHANT Jean Baptiste

 

CARTE DE VISITE

"J. B. MOLHANT, Facteur Accordeur de pianos - Égaliseur Mécanicien, rue St. Amand N° 27 Bruges. Accorde tous les Pianos avec le même son (n'importe de quelques Facteurs ils proviennent) fait toutes les réparations tant à la mécanique qu'aux autres parties du Piano. Il garantit toutes les réparations que l'on veut bien lui confier. Abonnemen à l'année pour l'accord et entretien des Pianos à un prix modique. - Grand assortiment de musique dans tous les genres. - Fournitures de Bureaux. - Le tout à prix fixe."

"Mr Molhant in also an excellent music-seller and piano tuner." Belgium as She is, 1843, p. 40

"Fabrique de pianos et magasin de musique de J. B. Molhant, rue des Pierres, 2, à Bruges. - L'assortiment de musique dans tous les genres et pour tous les goûts, que le public y trouvera, est aussi complet que possible. Les collections musicales sont considérablement augmentées. On y reçoit toutes les semaines les nouveaux ouvrages qui paraissent. Fabrique, vente et location de Pianos, tous de 6 octaves, 6 ½ et 6¾, propres à exécuter les compositions des pianistes modernes, notes jusqu'au sol de la 7e octave. Pianos d'occasion de diverses formes et divers prix, depuis 50 jusqu'à 500 francs et au-dessus." Le Progrès, 22/05/1851, p. 3

 

Facteur et accordeur de pianos ca. 1840-57

Maître de l'Église dans l'église Notre Dame à Brugges jusqu'à 1871.

GAND - "N° 122. — M. MOLHANT (Jean-Baptiste), à Bruges. Flandre Occidetitale. Quatre pianos." Catalogue des produits admis à l'exposition industrielle des Flandres en 1849, p. 44

GAND - "Ter dezer gelegenheid had, voor de tweede mael, eene tentoonstelling van handwerken plaets, vervaerdigd door of onder het toezigt der leden van de maetschappy Burgerwelzyn. [...] In deze tentoonstelling werden vier leden elk eene zilvere medalie vereerd, om de volgende nyverheids-takken, eerst in Brugge  ingevoerd te hebben, te weten: [...] aen Molhant, voor het maken van pianos; [...]" Kronyk of tydrekenkundige Beschryving der Stad Brugge, sedert derzelver ..., 1849, B. J. Gailliard, p. 386

Médaille d'argent Gand, 1849

 

27, rue Saint-Amand (c.p. vers 1850), 2, rue des Pierres (y1851), 6, rue Pierres (**1854)(*1857), Bruges
MONIER Jules  

 

 

Facteur et/ou marchand de pianos droits ca. 1912-21

'Piano- u. Harmonium-Handlung' (x1912)

 

47, rue de Russie (x1912)(**1921)(1060B), Bruxelles
MONS A.  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 18??

Gand
MORET Victor  

Facteur et/ou marchand de pianos  ca. 1919-39; (⁷)

 

Gand
MORIAUX E.

 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1921

 

34, rue du Vignoble (**1921)(1190B), Bruxelles
MORJEAN  

'Facteur de pianos' (**1833)(*1837)(**1839)(**1848)

MORJEAN Fils (**1848)

Médaille d'argent Tournai, 1824

 

Pont-à-Chin, (Tournai)
MORJEAN J. B.  

'Facteur de pianos' ca. 1862-94

 

Ramegnies-Chin, (Tournai)
MORTIER Theophile

(1850 - ?)

 

INFO EXTRA

thmortier.be

 
 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906-46 [depuis 1879 (x1906)(x1912)]

'Drehorgelbauer' (x1906)

'Drehorgelbauer u. Verleiher' (x1912)

'Manufacture d'orgues et orchestrions' (*1929)

 

56, rue de Bréda (x1906), 62, rue de Bréda (x1912)(*1929)(*1946), Anvers
MOSSOUX Adolphe

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1906-29

'Piano- u. Harmoniumbauer, Musikinstr.- u. Sprechm.-Händler' (x1912)

 

32, rue du Pont (x1906)(x1912), 93, Sous-le-Chateau (**1921)(*1929), Huy

 

MOSSOUX Juliette  

Facteur et/ou marchand de pianos, harmoniums, instruments ca. 1921-29

 

28, rue St-Pierre (**1921)(*1929), Huy
MOSSOUX Victor

 

Brevet de 1885 : 'appareil de précision servant à accorder les pianos' (⁴)

SOUS-MARQUE

FAUBERT - Paris ?

 

 

'Fabrique de Pianos' ca. 1891-1929; (xx1911)

MOSSOUX Victor (x1906)(xx1911)(x1912)

'Piano-Fabrik u. Musikinstr.-Handlung' (x1906)

'Piano-, Harmonium- u. Musikinstr.-Handlung' (x1912)

MOSSOUX V[ictor] & Fils (*1929)

"La Veuve MOSSOUX et ses fils, petits métallurgistes hutois, possèdent aussi une fabrique de pianos et de harmoniums. Ils croient bon de préciser dans une publicité de 1891 que «les ateliers étant à la maison, les clients pourront suivre et contrôler l'exécution de leurs commandes.»" (⁴)

 

20, rue de la Station (x1906)(x1912), 77, rue de la Station (*1929), Huy

rue du Pont (?), Andenne

MOUGENOT George  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890 [depuis 1878 (x1890)]

'Piano- u. Harmonium-Handlung' - 'Geigennbauer u. Instr.-Handlung' (x1890)

47, rue St. Jean (x1890)(1000B), Bruxelles
MOULING Georges
| MOULIN G.
 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1921 [depuis 1910 (**1921)]

 

2, rue de la Percée (**1921), Hasselt

SUCCURSALE : 9, rue du Haut-Pont (**1921), St.Trond

 

MOULLE  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 18??

Bruxelles
MOUNIER Jules  

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 18??

 

Bruxelles
MOZART  

 

 

SOUS-MARQUE

MOZART -Bréveté Marque Déposée est probablement une sous-marque de Jean OOR (°1871)

 

Bruxelles
MUNDIGO George Henri

(1805 - ?)³)

 

BRUXELLES - "Les pianos de MM. Vogelsangs, Florence et Vanlair, Heddrich Hortsmann, Herreboudt, Mundigo et Stadeleer, seraient dans tous les pays regardés comme de bons pianos, faits avec soin et avec goût." La Belgique industrielle: compte rendu de l'exposition des produits, 1836, p. 169

Brevet de 1848 :  "Au sieur Mundigo (Henri), domicilié à Bruxelles, rue des Moineaux, section 8, n° 9, un brevet d'invention de quinze années, pour an mécanisme destiné à faire fonctionner les marteaux des pianos"  Pasinomie: collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements, 1848, p. 530

VOIR AUSSI ..

  MUNDIGO à Lille, France

 

 

'Facteur de pianos' ca. 1836-57

Georges Henri MUNDIGO, est né le 4 avril 1805 à Hamburg, Allemagne, Facteur de pianos, marié le 19 mai 1830, à Schaarbeek, avec Thérèse GITS, née le 10 septembre 1806 à Schaarbeek, Belgique, elle est décédée le 31 mai 1853, à Bruxelles, à l'âge de 46 ans. ³)

MUNDIGO G. (*1857)

'Accordeur de pianos' (**1854)(*1857)

Liste des exposants Bruxelles, 1835

 

9, rue des Moineaux (**1854)(*1857)(1000B), Bruxelles

Lille, France

MUSCH F.
| MÜSCH
 

 

Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1890-1911

'Piano- u. Harmonium-Handlung - auch Musikalien' (x1890)

Distributeur de pianos STEINWAY (x1906)

 

121, rue Berckmans (x1890)(1060B), 224, rue Royale (x1906)(xx1911)(1000B), Bruxelles
MUUS J.  Facteur et/ou marchand de pianos ca. 1903

'Pianomaker' (xx1903)

3, rue Van Hulthem (xx1903), Gand

Sources :

 

(x1819): 'Nouvel indicateur bruxellois, pour l'année 1819, contenant un historique sur ...', 1819, p. 164

(x1820): 'Almanach du commerce de Bruxelles', 1820, p. 57+65

(*1825): 'Leydsman der vremdelingen of Belangryke tweevoudige beschryving der stad ...', Philippe Ville, 1825, p. 201

(*1827): 'Revue musicale', Volume 1, 1827, p. 220

(**1828): 'L'indicateur commercial de la ville d'Anvers: recueil en forme de ...', 1828, p. 74

(*1829): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1829, Muzyk-instrumentenmakers en herstellers p. 257-258

(*1830): 'Almanach du commerce du royaume des Pays-Bas: Bruxelles et ses environs', 1830, p. 166+180

(*1831): 'Algemeenen koophandels-almanak of wegwyzer der stad Gend', Volume 33, 1831, p. 170

(*1832): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder', 1832, p. 170

(*1833): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder', 1833, p. 169

(**1833): 'Almanach du commerce de Paris', 1833, p. 861 (gallica.bnf.fr)

(**1834): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Volume 36, 1834, p. 395

(xx1835): 'Almanach administratif et industriel de Bruxelles, pour l'année 1835', 1835, p. 267

(*1836): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1836, Magazijnen en Depots van Pianos p. 374-375, Fabriekanten van Pianos p. 362

(**1836): 'Petites Affiches De Courtrai', 01/09/1836 (Beeldbank Courtrai)

(***1836): 'Uylenspiegel', 29/06/1836, p. 4

(*1837): 'Almanach du commerce de Paris', 1837, p. 944 (gallica.bnf.fr)

(**1837): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder, en van de ...', 1837

(*1838): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Philippe Gimblet, 1838, Accordeurs van Pianos p. 358, Fabriekanten van Pianos p. 419

(**1838): 'adresboek Antwerpen' 1838

(*1839): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Volume 70, 1839

(**1839): 'Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers', 1839, p. 779 (gallica.bnf.fr)

(xxx1839): 'The Economist's New Brussels Guide, Containing a Short Account of Antwerp', 1839, p. 48

(**1840): 'Le double guide commercial, ou Livre d'adresses de la ville d'Anvers et de ...', Henry Ratinckx, 1840

(***1840): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1840, Accordeurs van Pianos p. 405, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 487, Depots en magazijnen van Pianos p. 471

(*1841): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Vanderhaeghen, 1841

(**1841): 'Rapports du jury et documents de l'exposition de l'industrie belge en 1841', 1841

(***1841): 'Catalogue des produits de l'industrie Belge admis à l'exposition de 1841'

(**1842): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 44', 1842

(*1843): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 45, 1843, p. 435

(*1844): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 46', 1844, p. 454

(*1845): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1845, Magazijnen van Pianos p. 408, Fabriekanten van Pianos p. 390

(**1847): 'Catalogue des brevets d'invention', France min. de l'agric, 1847

(*1848): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1848, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 413, Depots en magazijnen van Pianos p. 414

(**1848): 'Les sociétés chorales en Belgique', Auguste Thys, p. 99

(***1848): 'De Eendracht', 22/10/1848, p. 44

(*1849): 'Compte-rendu de l'exposition industrielle de deux Flandres en 1849: actes ...', La Belgique industrielle (exposition Gand 1849)

(**1849): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 51, 1849, p. 415

(*1850): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ..., Volume 81, 1850, p. 447-448

(**1851) : 'Almanach du commerce et de l'industrie‎', 1851

(***1851): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 53, 1851, Fabriekanten van Pianos p. 425, Magazijnen van Pianos p. 444-445, Accordeurs van pianos p. 371

(y1851): 'Le Progrès', 22/05/1851, p. 3

(**1853): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 55, 1853, Magazijnen van pianos p. 446, Accordeurs van pianos p. 373, Facteurs van pianos p. 426

(**1854): 'Almanach du Commerce et de l' industrie', 1854, Anvers p. 20, Gand p. 83, Liège p. 119, Bruxelles p. 548

(***1854): 'Wegwijzer der Stad Gent en Provinciale almanach van Oost-Vlaanderen', 1854, Accordeurs van pianos p. 372, Magazijnen p. 437, Muziek-instrumentenmakers p. 438

(*1855): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 57, 1855

(*1856): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 58, 1856

(*1856): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 58, 1856, p. 440

(*1857): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1857, Bruxelles p. 66, Anvers p. 24

(*1858): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 60', 1858

(*1859): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 61, 1859, Pianomakers p. 442, Muziek-instrumenten-magazijnen p. 437

(*1861): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 63, 1861, p. 427

(***1861): 'Annuaire du commerce Didot-Bottin', 1861, p. 2336 (gallica.bnf.fr)

(*1862): 'Annuaire et almanach du commerce, de l'industrie', 1862, p. 2555

(**1862): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen', Volume 93, 1862, p. 421

(*1863): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 1, 1863

(**1865): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 3, 1865, Accordeurs van Pianos p. 324, Muziek-Instrumenten-Magazijnen p. 436, Pianomakers p. 442

(*1866): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 4‎, 1866

(x1866): 'Annuaire du commerce Didot-Bottin', 1866, p. 2640 (gallica.bnf.fr)

(y1867): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1867, Pianomakers p. 442, Muziek-instrumenten-magazijnen p. 436

(x1868): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Pianomakers p. 434

(xx1875): 'Adressbuch aller Länder der Erde der Kaufleute, Fabrikanten ...', Volume 21, 1875, Bruxelles p. 29

(**1885): 'L'Art moderne', Volume 5, 1885, p. 8

(x1890): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1890, Antwerpen p. 105, Brügge p. 106, Brüssel p. 106, Charleroi p. 107, Chatelet p. 107, Lüttich p. 108, Mons p. 109, Spa p. 109, Zele p. 110 (digital.slub-dresden.de)

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897 (gallica.bnf.fr)

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903 (gallica.bnf.fr)

(xx1903): 'Wegwijzer der Stad Gent en der Provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 1903, Pianomakers p. 527, Magasin d'instruments de Musique et luthiers p. 519, Muus p. 765

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905 (gallica.bnf.fr)

(**1906): 'The Music Trade review', 1906

(x1906): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1906, Andenne p. 298, Antwerpen p. 298-299, Bruxelles p. 299-301, Chatelet p. 304, Gierle p. 305, Huy p. 306, Lokeren p. 306, Nivelles p. 308, Roulers p. 308, Spa p. 309, Tournai p. 309-310 (digital.sim.spk-berlin.de)

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907 (gallica.bnf.fr)

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909 (gallica.bnf.fr)

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910 (gallica.bnf.fr)

(xx1911): 'Adressbuch aller Länder der Erde, der Kaufleute, Fabrikanten ...', Volume 9, 1911, Anvers p. 266, Bruxelles p. 155-156, Châtelet p. 636, Huy p. 812

(x1912): 'Weltadressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie', 1912, Andenne p. 404, Brüssel PF p. 407-408 & Brüssel PM p. 408-409, Chatelet p. 415, Dampremy p. 416, Frameries p. 416, Gierle p. 417, Huy p. 418, Roulers p. 421, Silly p. 422, Spa p. 422, Tournai p. 422-423, Turnhout p. 423 (digital.sim.spk-berlin.de)

(xx1912): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1912', p. 583-584

(**1914): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 52, 1914'

(x1914): 'La Flandre libérale', 25/02/1914, p. 6 (HetArchief.be)

(**1917): 'Nieuwe Gazet van Gent', 27/04/1917, p. 3

(*1918): 'La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie', 19/09/1918, p. 4

(**1918): 'De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot', 28/09/1918, p. 1 (HetArchief.be)

(***1918): 'La Belgique: journal publie pendant l'occupation sous la censure ennemie', 20/08/1918, p. 4 (HetArchief.be)

(**1920): 'De Volksstem', 21/04/1920, p. 4

(**1921): 'Musique-Adresses Universel', 1921

(*1922): 'Musique-Adresses Universel', 1922

(**1925): 'Pourquoi Pas?', 25/09/1925, p. 9 (donum.uliege.be)

(x1926): 'Pourquoi Pas?', 26/02/1926, p. 238 (donum.uliege.be)

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(**1932): 'Annuaire commercial industriel et maritime d'Ostende et du Littoral', 1932 (deplate.be)

(**1934): 'Pourquoi Pas?', 06/04/1934, p. 27 (donum.uliege.be)

(*1946): 'Belgisch staatsblad', 01/12/1946, p. 9811

(¹): 'Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours: IXème siècle à nos',  Malou Haine, Nicolas Meeùs, Pierre Mardaga, éditeur

(²): 'Bulletin Volumes' 63-64, Brussels, musée de l'Industrie de Belgique, 1873, p. 296

(³): Museum Vleeshuis. Catalogus van Muziekinstrumenten

(⁴): 'Proceedings of the XXth International Congress of History of Science' (Liège), Dieter Hoffmann, Michel Letté, Michel Oris, 2000

(⁶): Makers of the Piano: 1820-1860 Door Martha Novak Clinkscale

(⁷): 'Rode Cultuurbeleving in het feestlokaal van Voruit (1919-1939)', Johannes Teerlinck, 2009-2010, p. 212

³): Genealogie - Mundigo, par Christian Declerck (gw.geneanet.org)


 © Copyright all rights reserved