home | Pianofabrikanten in België | contact | links |


 

Pianofabrikanten in België

Deze lijst staat open voor commentaar, toevoegingen, verbeteringen, foto's, data, enz.
© Copyright all rights reserved

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

Merken Logo Info Adressen
       
CAMPO Alfred & Othon  

"Pianos Bericht Pianos. De firma François BERDEN en Cie, CAMPO Gebroeders, te Brussel, verwittigt hare kalanten van Vlaanderen dat de heeren DERDEYN, Vader en Zonen, van Rousselaere, hoegenaamd niet belast zijn met het onderhouden of akkordzetten der pianos uit hun fabriek voortkomende. Een der beste toonzetters, uitsluitend aen hun huis gekleefd, gaat 4 maal 's jaars in de beide Vlaanderen, en is ten dienste der belanghebbende, welke verzocht zijn hunne aanvragen of reklamen rechtstreeks bij de firma te doen. De Hoofdbestuurders, Campo, gebroeders. Brussel, den 15 september 1878. Agentschappen : Iseghem, bij M. Clement-Theys, Gentstraat; Brugge, bij M. Van Marcke, Steenstraat; Kortrijk, bij M. Ferd. Van Eeckhout, Budastraat. " L'Echo de Courtrai, 29/09/1878 (Beeldbank Kortrijk) - Kijk bij  CLÉMENT-THEYS (°1865) te Izegem; VAN MARCKE, te Brugge; Ferd. VAN EECKHOUT te Kortrijk.

 

'Facteur de pianos'  

CAMPO Frères (**1878). Kijk naar BERDEN (°1846) te Brussel.

CAMPO-BERDEN, fabricant de pianos, à Bruxelles' (*1882)(*1889), (1) p. 71 -

CAMPO & Cie (*1893)(*1895)(*1897)

Prize medal, Londen 1851 en 1862

 78, rue Royale (*1882)(1000B), 42, rue Keyenveld (*1893)(*1895)(*1897)(1050B), 78, rue Royale (1902)(1000B), Brussel
CAPART Facteur et/ou marchand de pianos   rue de Paris (*1909), Doornik
CAPART D.  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in pianos  (°1897) Brussel
CARNIN P.  

'Facteur de pianos', orchestrions en electrische piano's

Opvolger van Camille MARLOT.

 

179, boulevard Maurice-Lemonnier (*1929)(1000B), Brussel
CAUDRON 'Fabricant de pianos' (*1857)  

Bijhuis? 45, Croix (**1851)(1000B), 45, rue de Viaduct (**1854)(*1857)(B1050), 13, rue Jourdan (*1857)(1060B), Brussel

 Namen

 

CAYRON Alex  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen.

 

Fabrikant en/of handelaar in pianos  (°1903) Brussel
CHAINIAUX N.

Rechte piano's

Fabrikant en/of handelaar in pianos, (1) p. 84

19, rue de Scaron (1884)(1)(????B), Brussel
CHABOT  

Fabrikant en/of handelaar in piano's

CHABOT Jufv. (*1853)

 

16, Kalanderberg (*1853), Gent
CHAPPEL 'Facteur de pianos' (*1893)  

84, rue Delin (*1893), Antwerpen

 

CHARLIER G.  

'Manufacture de pianos', (1) p. 84

Fusie met BUNGERT (°1869) in 1921.

 

 129, rue du Trone (1880)(1)(1050B), Brussel ???

48, rue de Diekirch (1878)(1), Aarlen

CHARLIER J.

 

 

 

Rechte piano's

'Manufacture de pianos', (1) p. 84

'Ebéniste et fab. de pianos' (*1857)

Waarschijnlijk opgevolgd door zijn zoon Jean CHARLIER, vanaf 1880.

Exposantenlijst Brussel, 1880

295, rue Haute (*1857)(1859)(1)(1000B), 22, rue aux Laines (1865)(1)(1000B), 44, Chaussée de Forest (1868)(1)(1060B), 14, rue des Quatre bras (1880)(1)(1000B), 8, rue de Joncker (1880)(*1893)(*1895)(*1897)(*1903)(*1906)(*1909)(1060B), Brussel
CHARLIER Jean  

'Manufacture de pianos', (1) p. 84

Opvolger van zijn vader J. CHARLIER, vanaf 1880.

Exposantenlijst Brussel, 1880

 14, rue des Quatre bras (1880)(1)(1000B), 8, rue de Joncker (1880)(1)(*1893)(*1895)(*1903)(*1905)(*1907)(*1909)(1060B) Sint-Gillis, Brussel
CHARLIER Martin  

'Manufacture de pianos' (1) p. 84

Broer van Jean CHARLIER, hierboven.

 

 9, rue Marie de Bourgogne (1878)(1)(1050B), 129, rue du Trone (1880)(1)(1050B), 58, rue Malibran (1900)(1)(1050B), Brussel
CHÈVREMONT E.

'Facteur de pianos' (1) p. 85

5, Derr. Saint-Denis (*1857), 14, rue des Escaliers (1859)(1), Brussel
CHÈVREMONT Victor

'Facteur de pianos' (1) p. 85

 

8, rue du Pont d'Avroy (1844)(1), 5, Derr. Saint-Denis (**1854), 185, rue Féronstrée (*1858)(y1859), 83 [?], rue Féronstrée (*1857), 85, rue Féronstré (***1855)(**1857)(*1858),  82, rue Féronstrée (1862)(1), 18, rue des Brasseurs (1870)(1), Luik

 

CHEVRY 'Luthier'  

14, rue au Lait (*1840)(1000B), Brussel

CHOPIN

Fabrikant en/of handelaar in pianos

Marcel DE MEESTER, fabrikant of handelaars in piano's, merk 'CHOPIN'

119, rue Verboeckhoven (?)(1030B), Brussel
CHRISTOPHE  'Luthier (x1827) 1386, rue Chaussée-des-Près (x1826)(x1827), Luik
CLAEYS Ch.  

"MAGAZYN VAN GEWAERBORGDE PIANOS. CH. CLAEYS, wonende op de Hoogpoort n.° 45, by het Stadhuys, te Gend heeft de eer bet Publiek te verwittigen dat by eene allerschoonste sortering Pianos komt te ontfangen, met groote harmonie-tafel vau 6 en 6 1/2 octaven, met 2 en 3 snaren van een zeer bezonder maeksel en van een zeer aengenaem geluyd. Hy gelast zich met de herstelling der gemelde muziek-instrumenten, en heeft insgelyks eene sortering van Berlynsche stale en van Nurembergsche kopere Snaren, van alle lengten en dikten, als ook van Büffel- en Herten-Vellen." Gazette van Gend, 05/09/1834, p. 383


Fabrikant en/of handelaar in pianos en pianist


(vervolg)

"Claeys, hoogpoort 57, houd ook eenen depot van Snaren, Buffel- en Hertenvellen." Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 45, 1843, p. 452

Marjoleinstraet (**1832)(*1833), 45, Hoogpoort (*1834)(*1836), 12, Te Putte (*1837)(*1838)(*1839)(***1841), 57, Hoogpoort (***1840)(*1841)(**1841)(***1842)(*1843), Gent
CLEMENT Julien -  CLEMENT  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen. over deze bouwer.

 

'Facteur de pianos' (°1865) Izegem
CLEYMANS J.  

Rechte piano's

Fabrikant en/of handelaar in pianos

 

???
CLOETENS Georges

(1870 - 1949)(1)

De Luthéal : "De luthéal is een opzetmechaniek, een ijzeren constructie die kan gemonteerd worden in elke moderne vleugelpiano. Door middel van 4 registerknoppen kan de pianist het timbre van de piano veranderen. 2 bas- en 2 sopraanknoppen kunnen een klavecimbel-, harp/ luit-, of, door combinatie, een cimbalomklank laten horen." Info MIM, Brussel

Pleyel Luthéal, foto 2, foto3, detail 1, detail 2, MIM, Brussel

Maurice RAVEL schreef twee werken voor de Luthéal : "Tzigane" voor viool en piano(-luthéal) en "L'Enfant et les Sortilèges".

INFO EXTRA

  Luthéal piano, uitgegeven door het MIM, Brussel.

 

Uitvinder van piano-systemen, registreerde tussen 1904 en 1949 ongeveer 21 patenten, de meeste met betrekking op muziekinstrumenten

'Facteur d'orgues et de pianos'

Is de associé geweest in de Société ORPHÉAL samen met CAVAILLÉ-COLL (°1834).

'ORPHÉAL' était la marque enregistré en Belgique dès 1913 (21).

'L'Orphéal' (ca. 1925): "De orphéal is een toetseninstrument gebouwd volgens een nieuw principe. Het is volledig autonoom .[...] De orphéal is een charmant idee die   de klanken van snaarinstrumenten combineert: nl. viool, cello, viola da gamba, viola d'amore en ook blaasinstrumenten: hobo, fagot, trompet, hoorn, musette, en tenslotte zelfs die van het kerkorgel" (1) p. 90

'Grand Prix' Brussel 1910 en 1935

 

36, rue de la Régence (*1929), Brussel
CLOSSET  

Fabrikant en/of handelaar in piano's

 

rue Renier (*1907)(*1909)(*1910), Verviers
CLOTAIRE Louys  

Fabrikant en/of handelaar in pianos

 

Boussu-Bois (nabij Bergen)
CNAEPEN
| KNAPEN
 

'Fabricant de pianos'

Zie KNAPEN Frères

 

22, rue de Bogards (**1854)(*1857)(B1000), Brussel
CNUDDE

 

 

 

 

 

 

 

Pub Piano's Cnudde, Pub 1932

 

'Fournisseurs du conservatoire Royal et de l'Armée, Gand'

VISITEKAART

Porseleinkaart ca. 1850 :

"Magasin de pianos.  F. Cnudde,  Fabricant de pianos,  Anglais et Français, Gand.  Marché aux Grains, N° 2 , Coin du Marché au Foin, (Hoyaerd)  Pianos neufs & d’occasion à des prix très - modérés et avec la garantie d’usage. Troc d’instruments d’occasion [sic]. Location au mois ou par soirée.  Réparation de pianos".

FAKTUURHOOFDEN

Pianofabriek CNUDDE-GEVAERT, Pub 1952

 

 

Rechte piano's

Fabrikant en/of handelaar in pianos

CNUDDE F. (*1856)(*1859)(*1861)(**1865)(*1866)

CNUDDE Fr. 'fabr. en accordeur van pianos' (**1863)(*1866), en CNUDDE Isidoor, accordeur. (**1865)(*1866)

CNUDDE frères et soeur, huis gesticht in 1909 (*1929).

CNUDDE & GEVAERT (F1952)

Tot 1955 werden er zo’n 2.000 piano’s gebouwd en tot 1974 ging men nog door met het verkopen van importpiano’s.

'Pianomakerij', waar nu boekhandel de Slegte is gevestigd.

"PIANOS des meilleures marques Françaises et allemandes. Pianos d'occasion. - Réparations. - Accordage. Echange. - Location. - Facilité de paiement. Maison CNUDDE, ch. de Courtrai, 117, Gand." La Flandre libérale, 20/03/1914, p. 6 (HetArchief.be)

"GROOTE KEUS van VIOLEN, ACCORDEONS, MOND HARMONICAS on andere: muziekinstrumenten. — Specialiteit van SNAREN. — PIANOS van goede merken, — Huis CNUDDE, Henegouwstraat, 1bis, Gent." Het volk: christen werkmansblad, 31/03/1916, p. 2 (HetArchief.be)

2, Koornmerkt (*1856)(**1858)(*1859)(*1861)(*1862)(**1863)(*1864)(y1867), 30, Onderstraat (*1860)(**1865)(*1866), 9, Voldersstraat (*1913), 117, chaussée de Coutrai (xx1914), 1bis, Henegouwstraat (x1916),  13, Voldersstraat (*1929)(1932), Gent
COMAND Jean  

Piano's, orgels en harmoniums

Fabrikant en/of handelaar in pianos

 

 

rue Basse (*1906)(*1907)(*1909)(*1910), Antwerpen

 

COPPENS L. Fabrikant en/of handelaar in automatische piano's  

366, Sint-Lievenstraat (**1914), Gent

 

COPPENS V. & KUMPS E.

 

 

Fabrikant en/of handelaar in pianos, begin 20e eeuw

 

Terhulpen, nabij Brussel
COQUERELLE Frans  

"Ledeberg. - Burgerstand van 8 tot 14 Oct. - Trouwbeloften. -  [...] Frans Coquerelle, pianomaker, Gent, met Irma Helderweirt, breidster, Gasthuisstraat, 9." Het volk: christen werkmansblad, 18/10/1917, p. 2 (HetArchief.be)

 

'Pianomaker'  

Gent

 

CORNELIS 'Facteur de pianos', rond 1838-39  

33, Marché aux Herbes (?)(1)(B1000), Brussel

 

COSTERS

"Costers Florimond, 7 Vieille Halle au Blé. — Grossiste en Pianos, Pianos électr., Orchestrions, Musi." Musique-Adresses Universel, 1929, p. 106

INFO EXTRA

'Revealed after a century : The Model 46 Ruth of 1912', Fred Dahlinger, 2012, p. 7

 

 

Piano's, automatische piano's en orchestrions

'Fabrique d'instruments de musique'

Leraar in mandoline en handelaar/bouwer ? van piano's

COSTERS Frères (*1906)(*1907)

"23. - Des 14-15. - Acte de société en nom collectif entre César et Florimond Costers [...]" Rechtspraak der haven van Antwerpen, Volume 52, G. Dubois, 1907, p. 180

 "36. - Du 28. - Dissolution de la société en nom collectif Costers Frères [...]" echtspraak der haven van Antwerpen, Volume 52, G. Dubois, 1907, p. 198

COSTERS G. FL. [Florimond](*1909)

COSTERS Florimond (*1929)

 

Marché Saint-Jacques (*1906), [30], rue de la Commune (*1907)(*1909), [60], rue Ommeganck (*1910), 7, Vieille Halle au Blé (*1929), Antwerpen

COUCHET Johannus Bouwer van virginalen,17e eeuw België
COUPÉ Alexandre  

Klik hier om de informatie in de juiste rubriek te openen. over dit merk/fabrikant.

 

Fabrikant en/of handelaar in pianos  (°1905) Doornik
COVELIERS Jos. Félix  

'Facteur de pianos' (*1893), huis gestart rond 1870 (2)

 

10, rue Coppenol (1877)(1885), Antwerpen
 COVELIERS Frans  

PUB

 

"Frans Coveliers - PIANOFABRIKANT - 10, Coppenolstraat, 10 (tegen de Wolstraat). Verkoop, Verhuring en Stemming - BIJZONDER WERKHUIS VAN HERSTELL1NGEN Bekroond in verschillende tentoonstellingen met Eere-Diploma's, Gouden, Zilveren en Bronzen Medaliën." Burgersbelang: officieel orgaan van den middenstandsbond De Kleine Burger, 04/01/1914, p. 6 (HetArchief.be)

 

 

Rechte piano's

'Fabricant de pianos' (*1893), 19e eeuw, zoon van COVELIERS Jos. Félix

COVELIERS F. (*1893)

ANTWERPEN - "301. Coveliers, 10, rue Coppenol, Anvers. Piano-buffet." Exposition Universelle d'Anvers, 1885, p. 25

Bronzen medaille, Antwerpen
1885 | Exposantenlijst, Brussel 1888

 

10, rue Coppenol (**1885)(*1892)(*1893)(*1894)(*1895)(*1896)(*1897)(*1903)(*1906)(*1907)(*1909)(*1910)(x1914), Antwerpen
CRAEN P. Fabrikant en/of handelaar in piano's  

5, rue de l'Eveque (*1897), 7, rue Louise (*1903)(*1909)(*1910), Antwerpen

 

CRALLE F. J.  

"F. J. Cralle, facteur d'orgues, rue du Pot-d'Or, n.° 696 à Liège, a un assortiment de forte-pianos , de forme nouvelle, nouveau mécanisme; tel que piano dit cabinet, en secrétaire  bibliothèque, et autres ordinaires, qu'il vend depuis le prix 10 louis jusqu'à 80, en les garantissant." Journal de la province de Limbourg, 12/03/1818, p. 4 -  Journal de la province de Limbourg, 14/03/1818, p. 4

"Cralle (F.-J.), fact. d'orgues, de forte-p. et serinettes, tient magasin, vend, loue, répare et acc. en ville lesdits instruments, r. du Pot d'Or, 690." Agenda musical, Paris, 1837

 

'Facteur d'orgues' (*1818)(x1827)

'Facteur d'orgues et de forte-piano et serinettes' (**1837)

696, rue du Pot d'Or (*1818)(x1826)(x1827), 690, rue du Pot d'Or (**1837), Luik
CUIPERS  

Fabrikant en/of handelaar in piano's

 

Gent
CZERNY  

Buffetpiano ca. 1922, MIM, Brussel

Rechte piano's

Fabrikant en/of handelaar in pianos

Brussel
 

 

(*1818): 'Journal de la province de Limbourg', 14/03/1818, p. 4

(x1826): 'Almanach du commerce de Liège, Verviers, Huy, Spa et leurs ...', Volume 1, 1826, Luthiers p. 57, Facteurs et marchands de musique p. 64

(x1827): 'Almanach du commerce de Liège, Verviers, Huy, Spa et leurs ...', Volume 2, 1827

(**1832): 'Annuaire de la province de la Flandre-orientale', 1832, p. 197

(*1833): 'Nieuwen utilen almanach en wegwyzer der stad Gend in 't bezonder', 1833, p. 169

(*1834): 'Gazette van Gend', 05/09/1834

(**1834): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1834, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 384, Depots en magazijnen van Pianos p. 395

(*1836): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1836, Magazijnen en Depots van Pianos p. 374-375, Fabriekanten van Pianos p. 362

(*1837): 'Algemeenen koophandels-almanak of Wegwijzer der stad Gent, en alle de ...', 1837, Fabrikanten van Pianos p. 158, Muziekinstrumentenmakers en herstellers p. 169

(**1837): 'Agenda musical', Paris, 1837

(*1838): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Philippe Gimblet, 1838, Accordeurs van Pianos p. 358, Fabriekanten van Pianos p. 419

(*1839): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1839, p. 443

(*1840): 'Indicateur belge, ou Guide commercial et industriel de l'habitant et de l ...', 1840, p. 229

(***1840): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1840, Accordeurs van Pianos p. 405, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 487, Depots en magazijnen van Pianos p. 471

(*1841): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen', Vanderhaeghen, 1841

(**1841): 'Algemeenen koophandels-almanak of Wegwijzer der stad Gent, en alle de ...', 1841, p. 211

(***1841): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1841, p. 363

(***1842): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', 1842, Muziek-instrumentenmakers en herstellers p. 209, Fabriekenten van Pianos p. 210

(*1843): 'Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 45, 1843, p. 435 + 452-453

(**1851): 'Almanach du commerce et de l'industrie‎', 1851

(*1853): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 55, 1853, p. 446

(**1854): 'Almanach du Commerce et de l' industrie', 1854, Antwerpen p. 20, Gent p. 82, Brussel p. 548 en p. 387, Luik p. 119

(***1855): 'Liste des électeurs généraux, provinciaux et communaux', 1855

(*1856): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 58, 1856, p. 440

(*1857): 'Almanach du commerce et de l'industrie', 1857

(**1857): 'Bulletin municipal ou recueil des arrêtés et règlements', Volume 15, 1857, p. 57

(*1858) 'Bulletin municipal ou recueil des arrêtés et règlements de l'administration communale de Liège', Ville de Liége, Dessain, 1858

(**1858): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 60', 1858

(*1859): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 61, 1859, Pianomakers p. 442, Muziek-instrumenten-magazijnen p. 437

(y1859): 'Bulletin municipal ou recueil des arrêtés et règlements de l ...', Volume 17, 1859

(*1860): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 4', 1860

(*1861): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 63, 1861, p. 427

(*1862): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen', Volume 93, 1862, p. 421

(**1863): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 1, 1863, Accordeurs van Pianos p. 342, Pianomakers p. 348, Muziekmagazijnen p. 433

(*1864): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Vanderhaeghen, 1864

(**1865): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen', Volume 3, 1865, Accordeurs van Pianos p. 324, Muziek-Instrumenten-Magazijnen p. 436, Pianomakers p. 442

(*1866): 'Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen ...', Philippe Gimblet, 1866

(y1867): 'Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, 1867, Pianomakers p. 442, Muziek-instrumenten-magazijnen p. 436

(**1878): 'L'Echo de Courtrai', 29/09/1878 (Beeldbank Kortrijk)

(*1882): Bulletin - Association belge de photographie, Brussels, 1882

(**1885): 'Exposition Universelle d'Anvers',  1885

(*1889): 'Pasinomie: collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique', 1889

(*1892): 'Het Belfort: maandschrift gewijd aan letteren, kunst en wetenschap', Volume 7, 1892, p. 59

(*1893): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1893

(*1894): 'Catalogue officiel général: préliminaires, section Belge, sections spéciales', 1894

(**1894): 'Catalogue officiel général, Anvers', 1894, p. IXXV

(*1895): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1895

(*1896): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1896

(*1897): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1897

 

 

(*1903): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1903

(*1905): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1905

(*1906): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1906

(*1907): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1907, Antwerpen p. 1128 

(*1909): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1909

(*1910): 'Annuaire des artistes et de l'enseignement dramatique et musical', 1910

(**1914): 'Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 52, 1914'

(x1914): 'Burgersbelang: officieel orgaan van den middenstandsbond De Kleine Burger', 04/01/1914, p. 6 (HetArchief.be)

(xx1914): 'La Flandre libérale', 20/03/1914, p. 6 (HetArchief.be)

(x1916): 'Het volk: christen werkmansblad', 31/03/1916, p. 2 (HetArchief.be)

(*1929): 'Musique-Adresses Universel', 1929

(1): 'Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours: IXème siècle à nos',  Malou Haine, Nicolas Meeùs, Pierre Mardaga, éditeur

(2): Adresboek Antwerpen 1877-78

(21): Malou Haine. Marques d'instruments de musique (1860-1919)​, consulté le dimanche 05 mai 2014

  |  © Copyright all rights reserved